Vírus, ktorý čaká na svoju šancu

Zdroj: Flickr, AJC1 Photostream

Vírusu, ktorý sa odborne nazýva vírus „lymfocytárnej choriomeningitídy“, vedci zatiaľ nevenovali širšiu pozornosť práve preto, že nespôsobuje väčšie ťažkosti. V niektorých špecifických prípadoch môže jeho aktivácia spôsobiť človeku vážne komplikácie, až smrť. V centrálnom nervovom systéme spôsobuje aseptický (vírusový) zápal.

Nedá sa spoľahlivo povedať, koľko ľudí je jeho nositeľom. V rôznych častiach sveta sa robili čiastkové štúdie, dáta však nie sú vzájomne kompatibilné. „Kým v niektorej časti sveta sa výskyt pohyboval na úrovni 5-6 %, inde to bolo až 35 % a kusé údaje, ktoré máme zo Slovenska naznačujú, že prevalencia by mohla byť oveľa vyššia, avšak chýbajú exaktné dáta“, vysvetľuje Peter Kilián, konateľ firmy BioScience Slovakia s.r.o., ktorá je žiadateľom projektu.

Ohrozené skupiny

Prvou skupinou ohrozenou nenápadným vírusom sú pacienti, ktorí podstupujú transplantáciu. Pre úspešné prijatie orgánu telom užívajú lieky potlačujúce imunitu. Ak je však darca alebo prijímateľ nositeľom vírusu, nastáva problém. „Bol popísaný prípad, kedy 12 recipienti dostali orgány od jedného donora, pričom 11 z nich zomrelo. Spätne sa ukázala prítomnosť tohto vírusu“, hovorí Kilián. 

Druhou skupinou sú onkologickí pacienti, lebo aj onkologické lieky sú imunosupresíva, ktoré organizmus nesmierne zaťažujú.  

Treťou skupinou sú tehotné ženy. „U žien dochádza v tehotenstve prirodzene k potlačeniu imunity. „Systém je od prírody nastavený tak, že sa imunitný systém utlmuje, aby sa znížilo riziko, že telo ženy plod odvrhne“, popisuje Kilián. Plod ako cudzí element obsahujúcich genetickú informáciu muža preto musí byť prirodzene chránený.

Počas tehotenstva dochádza ale aj k iným prirodzeným procesom, ktoré môžu vírus aktivovať. Takéto „prebudenie vírusu“ môže spôsobiť vedecky popísané malformácie plodu alebo potraty, ubližuje teda skôr dieťaťu, ako žene. U žien, ktoré sa márne snažia donosiť dieťa môže byť príčinou práve nepatrný vírus. 

Riešením môže byť test

Dnes sa prítomnosť vírusu dá určiť len komplikovaným spôsobom s využitím rôznych metód a pre každý patogén má test zvláštny formát. Prebiehajúci výskumný projekt by mal priviesť do života jednoduchší spôsob. Cieľom je vyvinúť diagnostický prístup, resp. laboratórny test, ktorý by dokázal prítomnosť vírusu jednoducho stanoviť.

„Dnes nie je k dispozícii štandardizovaný prístup. Ak aj vo svete existujú postupy, sú komplikované a väčšinou vedia identifikovať len prebiehajúce ochorenie, akútnu fázu, čo je len čiastočná informácia. Dôležité je stanoviť, či je človek nositeľom a to je to čo robíme. Teraz je technológia v stave patentovania“, opisuje aktuálny stav projektu Peter Kilián, pôvodne vyštudovaný biomedicínsky fyzik.

Vo svete už existuje vakcína, ktorá je účinná aj v predbiehajúcej chorobe. Zatiaľ nie je klinicky dostupná. Existujú tiež nešpecifické lieky, antivirotiká, ktoré zachránili pravdepodobne aj jedného zo spomínaných 12 prijímateľa infikovaného orgánu.

Ak bude proces udelenia patentu úspešný, mohol by byť výstupom testovací „kit“, ktorý bude dostupný pre klinické pracoviská. Klinikám by mohol ušetriť náklady s komplikáciami u rizikových pacientov.

Hoci transplantácie orgánov musia prebehnúť rýchlo, ak aj pacient dostane infikovaný orgán a pomocou testu sa stanoví prítomnosť vírusu, je možné ho preliečiť, keďže nástup ochorenia nie je až taký prudký. Ľudia čo sú na čakacích listinách by mohli byť štandardne testovaní na prítomnosť vírusu.

Objav nerovná sa náhoda

Príprava výskumného projektu je tiež zaujímavým procesom. „Ľudia si možno mylne predstavujú, že výskum je séria viac menej náhodných objavov. Nie je to pravda“, hodnotí Kilián. Pri koncepcii projektu veľa diskutovali s výskumným partnerom a stanovili plán s jasne definovanými etapami a míľnikmi, ktoré sa mali dosiahnuť v určitom čase. K tomu sú alokované príslušné zdroje, či už ľudské, alebo materiál a prístroje.

Základom manažmentu procesov je plánovanie a sledovanie dosahovania stanovených cieľov a výskum nie je žiadnou výnimkou. „Práca so živím materiálom samozrejme prináša veľkú dávku neurčitosti a niektoré okolnosti sa nedajú dopredu odhadnúť a niekedy sa spätne ťažko vysvetľujú, preto treba občas prijímať operatívne rozhodnutia, prípadne improvizovať“, popisuje skúsenosti.

„Ešte sme ale od krabičky s laboratórnym „kitom“ ďaleko, tam do toho vystupuje ešte celý proces regulácie“, uzatvára šéf BioScience.

Výskum má inovatívny charakter z celosvetového hľadiska. Už dnes odborná literatúra naznačuje, že práve tento vírus môže prispievať k rôznym ďalším ochoreniam. Na Slovensku realizované štúdie môžu byť nástrojom k tomu, aby sme vedeli viac o tom ako tento vírus ovplyvnil ľudstvo.