Vláda schválila Partnerskú dohodu

Partnerská dohoda je základný strategický dokument, ktorý určuje rámec obsahu a rozsahu čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov v nasledujúcich siedmich rokoch. V období 2014 – 2020 bude môcť Slovensko z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) vyčerpať približne 14 miliardy eur.

„Som rád, že sa nám podarilo zavŕšiť našu prácu, ktorá trvala vyše roka, lebo je to zmluva zmlúv," uviedol v stredu (12.2.) po skončení rokovania podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Smer-SD).

Dokument definuje prioritné oblasti investícií vo sfére zamestnanosti, vzdelávania, dopravy, životného prostredia, výskumu a inovácií, podpory podnikateľského sektora a rozvoja vidieka.

Sociálni partneri sa k dokumentu  vyjadrili kladne, výhrady malo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré nebolo spokojné so sumou finančných prostriedkov vyčlenených pre samosprávy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

„Rozpor sme odstránili tak, že majú alokáciu v hodnote približne 1,2 miliardy eur, ktorú budú riadiť sami, ale môžu si ju navýšiť svojimi aktivitami z iných operačných programov,“ vysvetlil Vážny.

Partnerstvo (ne)dodržané?

Vláda tvrdí, že splnila dodržanie princípu partnerstva hlavne na národnej úrovni, pretože schváleniu predchádzalo zložité pripomienkové konanie so všetkými dotknutými partnermi.

Hromadnú pripomienku voči návrhu  však podali aj mimovládne neziskové organizácie (MNO), ktoré neboli spokojné s procesom prípravy. Samotnému návrhu dohody vyčítajú, že vylučuje aktívnu participáciu i efektívnu a nezávislú kontrolu čerpania európskych prostriedkov. Svoje spoločné stanovisko k Partnerskej dohode a výsledkom rokovaní ohľadom pripomienky s Úradom vlády vydajú organizácie zajtra (14.2.) po zasadnutí Rady vlády pre MNO.

Vláda plánuje návrh Partnerskej dohody zaslať Európskej komisii na formálne schválenie koncom tohto alebo začiatkom budúceho týždňa. Následne svoje úsilie nasmeruje na čo najrýchlejšie predloženie šiestich operačných programov.

(EurActiv/TASR)

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.