Vládam EÚ sa nepáči Google Books

Ministri na blížiacom sa zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť (28. – 29. máj) budú venovať pozornosť i službe Google Books. Pravdepodobne požiadajú Európsku komisiu, aby preskúmala dôsledky jej poskytovania pre európskych autorov a vydavateľov. Pre EurActiv uviedol túto informáciu dobre informovaný zdroj blízky Českému predsedníctvu.

Iný zdroj uviedol, že služba Google Books sa neposkytuje v úplnom súlade s európskou legislatívou: „Niektoré členské krajiny vyjadria počas zasadnutia obavy, ale je priskoro povedať, aké kroky by sa mohli prijať.“

Členské krajiny prikladajú otázke Google Books veľkú dôležitosť. Tvrdia, že je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi „dobrou iniciatívou“, ktorá sprístupňuje návštevníkom kultúrne a vedecké materiály, a ochranou duševného vlastníctva, vysvetlil zdroj.

Pôvodnú námietku voči Google Books vyslovil nemecký minister kultúry na zasadnutí Rady na začiatku mesiaca, informuje agentúra AFP. Tento krok prilákal pozornosť Francúzska, čo viedlo k rozhodnutiu diskutovať o probléme na pôde Rady pre konkurencieschopnosť.

Európske vlády sú pripravené konať

Diplomatický zdroj z jednej z najväčších krajín EÚ pre EurActiv.com potvrdil, že „vlády nebudú váhať konať individuálne“, ak by sa Komisia rozhodla nevydať stanovisko. Doplnil: „Nemôžeme dovoliť, aby sa toto stalo.“

Diplomat vyzval Komisiu, aby začala skúmať právne a ekonomické dôsledky projektu Google Books pre európskych autorov a vydavateľov. Navrhol tiež, aby sa európske úsilie spojilo s americkým a úrady na oboch stranách Atlantiku postupovali a rozhodli spoločne.

Zdroj z prostredia Českého predsedníctva si však myslí, že zatiaľ je „príliš skoro hovoriť“ o tom, či bude postup spoločný a či je vydanie európsko-amerického právneho stanoviska reálne uskutočniteľné. Dôvodom je i už dosiahnutý zmier medzi Google a americkými autormi, hoci je voči nemu možné sa do septembra odvolať.

Americké riešenie pod paľbou kritiky

V minulom roku sa spoločnosti Google podarilo dosiahnuť zmier v súdnom procese s americkými vydavateľmi a autormi. Na jeho základe bol do Google Books pridaný „register knižničných práv“, ktorý zabezpečuje autorom kompenzáciu za digitalizované publikovanie diel chránených autorským právom. Voči zmieru sa môžu dotknuté strany odvolať do septembra 2009.

Magazín vydavateľov Publishers Weekly informoval, že odpor voči takto definovanému zmieru „naberá spád“, pretože vydavatelia a autori postupne zisťujú, do akého „obrovského hazardu“ sa zapojili.

Spoločnosť Google na diskusiu v Európe reagovala ponukou „konštruktívneho dialógu“. Európskym vlastníkom autorských práv ponúka ako riešenie americký zmier, ktorý garantuje užívateľom prístup k miliónom kníh a súčasne „vytvára nový trh pre autorov“.