Výbor EP pre kultúru schválil program “Kreatívna Európa”

zdroj: Wikimedia

Program má na sedem rokov rozpočet vo výške 1,4 miliardy eur. Môže podporiť mobilitu umelcov alebo distribúciu európskych audiovizuálnych diel. Spojí v sebe tri doterajšie programy Kultúra, MEDIA a MEDIA Mundus.

Program bude zároveň čiastočným garantom pre východné pôžičky Európskej investičnej banky o ktoré sa budú môcť uchádzať mikro, malé aj stredné podniky aktívne v oblasti kultúrneho a kreatívneho sektora. Môže napríklad podporiť vývojárov video-hier alebo divadelné alebo pouličné predstavenia.

Pre filmový priemysel má program tiež vyčlenené prostriedky. Tie im majú pomôcť splniť požiadavky na nákladnú digitalizáciu a vyrovnať sa s jazykovou fragmentáciou európskeho filmového trhu.

Prioritne má podporovať filmy, video hry, multimédiá, dokumentárne a aj krátke filmy.

Europoslanci rokovali o svojich predstavách pre program s Radou EÚ. Žiadali špecifické financovanie pre titulkovanie filmov do iných jazykov alebo ich dabing. Sľubujú si od toho lepšiu distribúciu  a zvýšenú dostupnosť európskej filmovej produkcie naprieč EÚ.

O konečnej podobe programu bude hlasovať Európsky parlament na svojej plenárnej schôdzi v novembri, následne ho definitívne odhlasuje Rada. Do života by mal vstúpiť v roku 204.