Výbor pre európsky výskumý priestor radil, ako dosiahnúť „novú renesanciu“

zdroj wikimedia commons

Výbor pre európsky výskumný priestor (ERAB) zriadila Európska komisia zriadila v decembri 2007. V roku 2008 vymenovala 22 expertov z akademického, priemyselného a obchodného sektora, z rôznych členských štátov. Výbor nadväzuje na prácu svojho predchodcu, Európskeho poradného výboru pre výskum (EURAB).

Úlohou ERAB je navrhovať, podporovať a hodnotiť iniciatívy či aktivity, ktoré sa zhodujú s cieľmi EÚ vytvoriť Európsky výskumný priestor (ERA).

Keďže ERAB mal mandát len na 4 roky, jeho aktuálne zloženie končí.Vydal ešte svoju tretiu a záverečnú správu,  v ktorej sumarizuje svoje odporúčania, úspechy či neúspechy za posledných 16 mesiacov. Európska komisia sa chystá ERAB nahradiť podobnou inštitúciou.

Práca ERAB by sa mala podľa správy stať základom pre „novú renesanciu“ do roku 2030. Jedno z najdôležitejších odporúčaní ERAB bol návrh na vytvorenie určitého globálneho fóra pre diskusiu a prijímanie rozhodnutí vo vedeckej oblasti.

Ako svoj úspech môže ERAB označiť vymenovanie Anne Gloverovej za prvú hlavnú poradkyňu Európskej komisie pre vedu. Predseda Komisie José Manuel Barroso tak urobil v decembri 2011 dva roky po tom, ako prvýkrát oznámil tento zámer.

Na dobrej ceste sú podľa správy aj zmeny vo verejnom obstarávaní, či príprava rámca pre európske fondy rizikového kapitálu. Jeden zo svojich najväčších úspechov označuje ERAB navýšenie fondov Európskej rady pre výskum a ich sústredenie na excelentnosť.

Naopak neúspechom je podľa správy, že EÚ viac nepodporuje rizikovejšie projekty. Ďalšími navrhovanými iniciatívami, ktoré by sa ešte mohli začať realizovať sú vybudovanie siete agentúr na podporu výskumu, inovácií a výskumných infraštruktúr, či vznik vedeckého etického kódexu.

Lajos Balint z maďarského NIIFI (National Information Infrastructure Development Institute) a člen ERAB považuje za kľúčový komponent Európskeho výskumného priestoru e-infraštruktúru. „Tá zjednocuje rozptýlené výskumné zdroje, povoľuje aj vzdialený prístup a umožňuje vybudovať globálne virtuálne výskumné prostredie a spoločenstvo,“ vyhlásil.

„Výzvou pre ERA je priniesť väčšiu konzistentnosť medzi členské štáty cez lepšiu koordináciu výskumných programov a menej byrokracie a zároveň pritom mať na pamäti kritérium excelentnosti a socio-ekonomických potrieb,“ myslí si Alain Pompidou z francúzskej štátnej výskumnej organizácie CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) a zároveň ďalší z členov ERAB.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.