Výsledky výskumu vychádzajú kvôli nedostatku financií nazmar

foto: ukážky slnečných miničlánkov

Schleich sa vyjadril, že financovanie sa stále orientuje viac na výskum a vývoj ako taký, no vo fáze keď je potrebné tieto zistenia premeniť v skutočné výrobky na trhu, sú spoločnosti ponechané samé na seba. Často sa tak stáva, že kvalitný výskum sa nepodarí  ďalej rozvinúť, lebo o rizikové financovanie demo projektov nie je veľký záujem.

Projekty s dlhou dobou vývoja a tie, ktoré si vyžadujú vyššie finančné prostriedky tak spoločnosti nemôžu po čase ďalej financovať a je preto pravdepodobné, že sa po čase pozastavia. Týka sa to aj projektov ako biorafinérie či ďalšie ekologické technológie. Podobne aj technológie vyvinuté malými a strednými podnikmi zápasia s nedostatkom prostriedkov pri pokuse presadiť svoje produkty na trhu.

„Nulová podpora demo projektov by mohla vyústiť v pokles európskeho priemyselného výkonu a konkurencieschopnosti.  Pilotné a priemyselné demo projekty sú kľúčovým krokom pri premene výsledkov nášho výskumu a vývoja do najlepších dostupných technológií,“ povedal Schleich, ktorý je zároveň členom skupiny chemického priemyslu Cefic.

Schleich preto žiada, aby sa niekoľko miliardový vedecký fond EÚ ako napríklad FP7 zameral viac na demo projekty a lepšie sa zosúladil s Rámcovým programom pre podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) riadený Európskou komisiou.

„Demo projekty sú tiež dôležité na to, aby ľudí presvedčili nech investujú do úspornejších energií, napríklad do izolácie pre budovy postavené ešte v minulom storočí. Inak sa Európe nepodarí splniť svoje klimatické ciele,“ varoval Schleich.

Vyjadril tiež nádej, že hádam sa niektoré z týchto otázok podarí vyriešiť pomocou akčného plánu pre oblasť inovácií, ktorý má Komisia zverejniť už toto leto.