Vyššie platy pomáhajú lákať výskumníkov

Francúzsky profesor Jean-Claude Latombe, ktorý pôsobí ako výskumník na Stanfordskej univerzite v  USA, je presvedčený, že nie je možné, aby bol jeden a ten istý človek ako špičkovým vedcom, tak súčasne i kvalitným vysokoškolským pedagógom. V rozhovore pre portál EurActiv tiež povedal, že aby bolo vyššie vzdelávanie kvalitné a inovatívne, iba dostatočná miera financovania a vhodná organizačná štruktúra sú samé o sebe nepostačujúce.

„Celkovo, nemyslím si, že to, či je univerzita štátna alebo súkromná, by bolo kľúčovou otázkou. Čo  je pre univerzitný výskum podstatné, je získavanie najlepších profesorov a prijímanie najlepších študentov, povzbudzovanie rôznosti – nielen ľudí, ale aj nápadov – a vytváranie energickej atmosféry, kde výnimočnosť, výsledky a kreativita sú najhodnotnejšími benefitmi,“ hovorí profesor.

Latombe, ktorý je členom skupiny externých expertov Francúzskeho národného inštitútu pre výskum informačných a komunikačných technológií (INRIA), hovorí o veľkých platových rozdieloch v európskej a americkej vede. Pripustil, že na starom kontinente sú vedci za svoju prácu ohodnotení menšou sumou.

Súčasne však pripustil, že otázka platu nie je jedinou: „Platy sú len jednou časťou mozaiky. V INRIA a na výskumných univerzitách je oveľa dôležitejšia kvalita kolektívu a študentov, ktorá priťahuje výnimočné osobnosti.“

Profesori na niektorých univerzitách na oboch brehoch Atlantiku sú zaťažení veľkým počtom vyučovacích hodín za rok. To spôsobuje, že schopnosť konkurovať špičkovým svetovým vedcom je v takom prípade komplikovanejšia.

„Je takmer nemožné robiť špičkový výskum a byť vynikajúcim vysokoškolským pedagógom, ktorý prednáša takmer 200 hodín ročne. Dôležitou je i kvalita infraštruktúry,“ vysvetľuje Francúz.

„Nakoniec, platy hrajú stále veľkú rolu. Odzrkadľujú hodnotu, ktorá je priznaná práci profesora. V priebehu času sa nízke platy stávajú demoralizujúcimi, pretože vysielajú signál profesorom o tom, že nie sú vysoko ohodnotení, hoci svoju prácu milujú,“ hovorí Latombe. Dopĺňa, že vyššie platy motivujú ľudí k výkonom, ktoré vyšším platom zodpovedajú. Preto sú i zisky výskumných univerzít v USA vyššie, než ich konkurentov v EÚ.