Využije európske kultúrne dedičstvo svoj potenciál?

Rímsky cisár Rudolf II. na obraze od Giuseppeho Arcimbolda

Celoeurópsky projekt digitalizácie Europeana uchováva obrazy, knihy, notové zápisy či dobové nahrávky. Vďaka tomuto unikátnemu internetovému portálu sú občania od kultúrneho materiálu vzdialení iba niekoľko kliknutí myšou.

Včerajšia debata ministrov kultúry na Rade EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport v Bruseli naznačila, že nie sú spokojní s tým, v akej miere sa zdigitalizované kultúrne dedičstvo využíva. Zúčastnené delegácie sa jednohlasne zhodli na tom, že Europeana by sa mala stať viditeľnejšou, prístupnejšou a mala by k sebe pritiahnuť novú škálu inovatívnych produktov a služieb.

Europeana vznikla v roku 2008. Za osem rokov fungovania napomohla vytvoriť sieť odborníkov na uchovávanie kultúrneho dedičstva. Vďaka internetovej platforme môže viac ako 53 miliónov položiek Europeany zdieľať asi 3700 inštitúcií. Sú medzi nimi múzeá, archívy a knižnice.

Podobne ako v prípade minulotýždňového sprístupnenia vedeckých článkov ide aj teraz o opakované využitie materiálov. [EurActiv.sk, 30. 5. 2016] Zámerom EÚ je propagovať rozmanitosť európskych kultúr a zároveň vytvoriť vhodné prostredie pre vznik nových služieb, čím posilní tunajšie hospodárstvo.

Pokračovať by sa malo v tematických projektoch, akými boli pripomienka výročia prvej svetovej vojny, pád železnej opony a ďalšie udalosti revolučného roku 1989. Europeana má byť interaktívnejšia a zapojiť ešte viac inštitúcií. Ako dobrý príklad uviedlo holandské predsedníctvo rady iniciatívu #BigArtRide, ktorá záujemcom sprostredkuje virtuálnu bicyklovú prehliadku po európskom umení. Pracovať by sa malo na technických detailoch portálu Europeana, akými je napríklad neschopnosť nájsť požadované dielo.

Meniť by sa malo tiež financovanie projektu, ktoré podľa ministrov nie je dostatočne stabilné. Samotná nadácia, ktorá Europeanu spravuje, nemá vlastné zdroje a ani sama nedokáže zabezpečiť významné príjmy. Európska komisia má preto podľa Rady EÚ do októbra 2017 navrhnúť model udržateľného financovania. Dobrovoľné finančné prostriedky však majú zvážiť aj jednotlivé členské štáty.

#BigArtRide – Connecting Europe through Culture and Creativity from Europeana on Vimeo.