Pozorovanie Zeme má byť súčasťou európskeho rozpočtu

foto: interpretácia vesmírneho teleskopu XMM-Newton z Európskej vesmírnej agentúry (ESA)

Politika v oblasti kozmického priestoru predstavuje kľúčový prvok stratégie Európa 2020. Komisia predložila návrh na financovanie programu Galileo vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014-2020, ale tento rámec nezahŕňa financovanie programu GMES, čím je podľa Európskeho parlamentu ohrozená budúcnosť tohto programu.

Samotný Galileo je považovaný za vlajkovú loď európskej vesmírnej politiky. Jej ďalšími prioritami sú Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES) klimatické zmeny, bezpečnosť, konkurencieschopnosť a skúmanie vesmíru.  GMES program je navrhnutý pre boj s klimatickými zmenami, environmentálnym znečistením a pre civilnú ochranu. Využíva mechanizmy skorého varovania a krízového manažmentu.

Doteraz bolo GMES financované cez európsky rozpočet, ale Komisia chce finančnú ťarchu presunúť na štáty. To by mohlo celý projekt ohroziť. „Dúfam, že Komisia dokončí legislatívny rámec tak, aby financovanie GMES ostalo súčasťou finančného rámca pre roky 2014 – 2020. Ak by nám chýbal plán ďalšej finančnej podpory, doterajšie investície by nemali zmysel,“ povedal Patriciello.

Európska vesmírna politika chce prostredníctvom technologického a vedeckého pokroku stimulovať priemyselné inovácie a konkurencieschopnosť. „Európsky vesmírny priemysel generuje obrat 5,4 mld. eur a zamestnáva cez 31 000 vysoko kvalifikovaných ľudí,“ povedal Patriciello a dodal, že vesmírny program „je základom spoločenského rastu a rozvoja.“ Potvrdzuje to napríklad aj odhad, že v súčasnosti závisí od satelitnej rádiovej navigácie 6 až 7 % HDP západných krajín, čo je v EÚ 800 mld. eur.

Trh so službami v oblasti kozmického priestoru zaznamenáva prudký rast. Podľa OECD by napríklad svetový trh s komernčnými údajmi v oblasti pozorovania Zeme, ktorý v roku 2007 predstavoval 735 miliónov dolárov, mohol v roku 2017 dosiahnuť až 3 mld. Eur.

Galileo bude prvým systémom satelitnej navigácie na svete, určeným precivilné využitie. Zároveň predstavuje alternatívu americkému globálnemu lokalizačnému systému (GPS). „Únia by s ním mohla získať nezávislosť v tejto strategicky dôležitej oblasti,“ doplnil Patriciello.

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby urýchlene dokončila legislatívny a finančný rámec  a aby začlenila program GMES do viacročného finančného rámca. Ak by sa všetko stihlo načas „EÚ získa na pridanej hodnote Galilea, ktorou je overovanie, vysoká presnosť a nepretržitý servis, čo pre Európu bude znamenať ekonomické a sociálne benefity,“ tvrdí Patriciello.