Výzva proti škrtom vo výskume v rozpočte

 

Krátka správa:

Európska petícia za vedu a výskum bola 31. januára 2006 doručená rakúskemu kancelárovi Wolfgangovi Schüsselovi. Signatári vyzývajú rakúske predsedníctvo a členské štáty, aby prehodnotili dohodu z decembra 2005 o finančnej perspektíve na roky 2007-2013 a prijali pôvodný návrh Komisie pre FP7 a CIP bez šktrov v rozpočte pre tieto programy.

Spravodajcovia Parlamentu pre oba programy sú medzi signatármi petície, ktorá bola iniciovaná EUREC, agentúrou európskych výskumných centier pre obnoviteľnú energiu. Medziďalšími signatármi sú regióny, súkromné spoločnosti a akademici. Predchádzajúca petícia, ktorá sa začala v júli 2005, bola podpísaná viac než 19 000 vedcami.

Komisia má dnes zverejniť svoj názor na zloženie zníženého rozpočtu, pokiaľ ide o kapitolu 1A (konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť) finančnej perspektívy.