Vzdelanie a Lisabon – nenaplnené ciele

 

Krátka správa:

Správa Komisie z roku 2006, monitorujúca pokrok od roku 2000 smerom k splneniu cieľov z Lisabonu, ktoré sa týkajú vzdelávania a tréningu, naznačuje, že celkový pokrok je nedostatočný. Vzdelávacie systémy v Európe musia zvýšiť najmä úsilie na väčšiu participáciu v celoživotnom vzdelávaní a znížiť počet tých, ktorí predčasne ukončujú vzdelávací proces.

Slabý pokrok bol tiež zaznamenaný v snahe rozšíriť podiel mladých ľudí so skončeným vyšším stredným vzdelaním a znížiť počet 15-ročných so slabými znalosťami čítania. Ďalej správa poukazuje na to, že väčšina študentov v EÚ nie je učená dva cudzie jazyky od raného veku, ako bolo odsúhlasené v Barcelone v roku 2002.

Zlepšilo sa len jedno z piatich kritérií, ktoré boli odsúhlasené ako vyžadujúce si súrnu pozornosť. Členským štátom sa podarilo zvýšiť počet absolventov univerzít v matematike, fyzike a technológiách.

Socialistická skupina v Parlamente tvrdí, že má veľké obavy zo „slabého výkonu EÚ pri dosahovaní svojich cieľov v oblasti vzdelávania, aj keď tieto ciele sú v centre európskej stratégie pre rast a pracovné miesta“. Vicepredseda skupiny Harlem Désir zaslal predsedovi Komisie Barrosovi list, v ktorom ho vyzýva, aby vysvetlil slabé výsledky.

Ministri školstva a vzdelávania krajín EÚ sa dohodli na troch hlavných cieľoch, ktoré by mali byť splnené do roku 2010: zlepšiť kvalitu a efektivitu vzdelávacích a tréningových systémov EÚ, zabezpečiť ich prístupnosť pre všetkých a otvorenie vzdelávania širšiemu svetu.