Vzniká európska stratégia na podporu kreatívneho priemyslu

ilustračné foto, zdroj Wikimedia commons

Kreatívny priemysel tvoria odvetvia, ktoré sú postavené na výsledkoch duševnej tvorivej činnosti. V širšom chápaní to môže byť okrem umenia a kultúry aj reklama, architektúra, počítačové hry a rôzny softvér, dizajn, módne návrhárstvo, film, hudba, či televízne vysielanie. 

Tieto činnosti už dnes predstavujú približne 4,5 % HDP a produkujú 8,5 mil. pracovných miest. Podľa Komisie však kultúrny a kreatívny priemysel čelí výzvam, vyplývajúcim napríklad z prechodu na digitalizáciu, z globalizácie a veľkej kultúrnej fragmentácie trhov. Problém je tiež prístup k financovaniu.

„Európske kultúrne a tvorivé odvetvia nie sú kľúčové iba pre kultúrnu rozmanitosť, pretože takisto značne prispievajú k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju v našich členských štátoch a regiónoch,“ uviedla Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Jedným z nástrojov podpory kultúrneho priemyslu v EÚ je projekt Európskych hlavných miest kultúry. Budúci rok budú jedným z dvoch takýchto miest aj Košice.

„Strategické investície do týchto odvetví na miestnej a regionálnej úrovni často priniesli mimoriadne výsledky, o čom svedčia mnohé európske hlavné mestá kultúry,“ vysvetľuje Androulla Vassiliou.

Komisia teraz v rámci novej stratégie vyzýva k prijatiu takých opatrení, podporia rozvoj zručností, prístup k financovaniu, podporu nových modelov podnikania, rozvoj publika, prístup k medzinárodným trhom a posilnenie väzieb na ostatné odvetvia.

Cieľom stratégie je zvýšiť konkurencieschopnosť a vývozný potenciál kultúrnych a kreatívnych sektorov, ale aj maximalizovať ich prínos pre iné odvetvia, akými sú inovácie, IKT a obnova miest.

Dokument s názvom „Podpora kultúrnych a tvorivých odvetví pre rast a zamestnanosť v EÚ“ hovorí tiež o posilnení spolupráce medzi rôznymi politikami, ktoré súvisia s kreatívnym priemyslom.

Nový program Únie „Tvorivá Európa“ s navrhovaným rozpočtom vo výške 1,8 mld. eur na roky 2014 – 2020 by mal podľa Komisie ponúknuť potrebné finančné zdroje k naplneniu cieľom stratégie.

Komisia tiež argumentuje výskumom, podľa ktorého firmy, ktoré investujú viac do kreatívnych vstupov, majú vyššiu pravdepodobnosť na úspešné inovácie svojich produktov.