Z garáže do sveta

„Žijeme v časoch digitálnej revolúcie,“ povedal na úvod svojho vystúpenia v Bratislave eurokomisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger. Počas prejavu na konferencii Globálne výzvy EÚ však hovoril aj o úskaliach, ktoré musia európski podnikatelia prekonávať.

Oettinger ponúkol príklad slovenského startupu, ktorý musí pre predaj v neďalekej Viedni zdolať dve národné legislatívy. Dáta sú podľa neho surovinou budúcnosti. Napriek tomu Európa vo viacerých oblastiach stráca. Eurokomisár pripomenul, že starý kontinent bol ešte pred desiatimi rokmi lídrom vo výrobe mobilných telefónov. Dnes sa už všetci niekdajší producenti vzdali výroby.

Tomu, aby Európa v digitálnych technológiách nezaostávala, by mala v najbližších dvoch rokoch dopomôcť stratégia pre jednotný digitálny trh EÚ. Až 8 z jej 16 bodov sa sústredí na dostupnosť digitálnych tovarov a služieb. Nový legislatívny rámec by mohol dostať aj vzťah únie s veľkými internetovými platformami a audiovizuálne médiá.

Vzdelanie je základ

Malá krajina, akou je Slovensko, môže vďaka jednotnému digitálnemu trhu využiť globálne trendy a zvýšiť objem exportu. „Do virtuálnej oblasti sa dnes presúvajú všetky obchodne operácie, vytváranie HDP ako aj tvorba pracovných miest a vzdelávanie,“ tvrdí predseda Národnej rady a digitálny líder Peter Pellegrini.

Zvyšovanie kvality ľudského kapitálu má byť preto základným faktorom rastu domácej ekonomiky. Digitalizovať sa bude aj naďalej od materských až po vysoké školy. Podľa Pellegriniho by vzdelávaniu veľmi pomohlo spoločné centrum excelentnosti krajín V4 zamerané na výučbu. Je to vraj spôsob, ako ukázať, ako má vyzerať škola 21. storočia.

Dôraz na vzdelávanie spomenula na bratislavskej konferencii aj manažérka spoločnosti Google Eva Martinicová: „Nie je zrejme prekvapením ak poviem, že podľa nás musí byť akákoľvek regulácia uvážená. […] Veľa o tejto téme hovoríme aj s našim českým konkurentom Seznam.cz. Zhodli sme sa, že vzdelávanie je istotne lepšie ako regulácia.“

Podľa Pellegriniho je pre fungovanie jednotného digitálneho trhu kľúčová dôvera a bezpečnosť. Bez nich nebude možné presvedčiť občanov o zmene návykov a primäť ich k presunu svojich aktivít do virtuálneho sveta.

Aj tu by k zlepšeniu malo prispieť centrum excelentnosti. Bude ním projekt výskumno-vedeckého pracoviska v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Spoločne ho budú realizovať viaceré ministerstvá, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a San Diego Cyber Center of Excellence (SDCCOE).

„Pevne verím, že budeme môcť byť tí, ktorí nebudú do Bruselu chodiť len pre rady, ale tí, ktorí budú do Bruselu chodiť radiť,“ uzavrel Pellegrini.

Predsedníctvo za rohom

Digitálna agenda je veľmi silným kandidátom, aby sa stala kľúčovou prioritou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Zhodli sa na tom Pellegrini aj štátny tajomník štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík.

Celý región V4 má podľa rezortu diplomacie potenciál, aby práve v tejto oblasti viac profitoval. „Máme mnoho úspešných príkladov startupov, ktoré sa z garáže stali hráčmi na svetovom poli,“ povedal Javorčík. V tomto ohľade pripomenul, že Vyšehradská skupina už spolupracuje na viacerých projektoch na propagáciu tunajších inovatívnych firiem.