Zakazovanie zdieľanej ekonomiky má byť len krajným riešením

(zdroj: Open Grid Scheduler/Grid Engine/Flickr)

Súčasný stav, kedy zdieľanú ekonomiku limitujú raz národné a inokedy mieste orgány, nevyhovuje ani tradičným poskytovateľom služieb ani tým novým a ani občanom. Včera to verejne uznala Európska komisia, ktorá pri tejto príležitosti vydala svoje usmernenia. Uviedla, že absolútne zákazy činnosti by mali byť len krajným opatrením.

Komisia tvrdí, že nové obchodné modely môžu významným spôsobom prispieť k tvorbe pracovných miest a hospodárskemu rastu v EÚ. K zdieľanej ekonomike pristúpila ako k širokej, nejasne definovanej oblasti služieb, ktorú umožní niektorá platforma na spoločné využívanie produktov a služieb.

Tieto transakcie si obvykle nevyžadujú zmenu vlastníckych pomerov. Ako klasický príklad sa spomína alternatíva taxislužieb Uber či prenajímanie ubytovania prostredníctvom Airbnb. Do zorného poľa Komisie sa dostali aj kolaboratívne metódy financovania.

Všetky tieto inovatívne prístupy sú síce výzvou pre zavedené hospodárske subjekty, ale medzi ich pozitíva patrí to, že občanom poskytujú možnosť ponúkať svoje služby, pracovné príležitosti, zdroj príjmov a tiež dovoľujú flexibilný pracovný čas, vysvetľuje EK.

„Ďalší úspech Európy by mohol vzísť z kolaboratívneho hospodárstva. Našou úlohou je podporovať regulačné prostredie, ktoré umožní rozvoj nových obchodných modelov, pri súčasnom zabezpečení ochrany spotrebiteľov a spravodlivého zdaňovania a podmienok zamestnania,“ uviedol podpredseda Komisie Jyrki Katainen.

Hrubý príjem zo zdieľanej ekonomiky dosiahol v Európe v roku 2015 28 miliárd eur. V budúcnosti by to však mohlo byť až 160 až 572 miliárd eur. Prieskum Eurobarometra preukázal záujem občanov a tak Komisia zdôraznila práve potenciál nových modelov podnikania. Jyrki Katainen dodal, zdieľaná ekonomika nemôže stať zámienkou pre zneužívanie práce ani pre vyhýbanie sa daňovej povinnosti.

Patrick Robinson z Airbnb uviedol, že usmernenia sú cenným nástrojom na zaistenie stabilného regulačného prostredia v celej Európe. Tento zámer sledovala ich vydaním aj samotná Komisia.

Usmernenia, ktoré vyšli vo forme oznámenia, nie sú právne záväzným aktom. Európska exekutíva však v prípade potreby plánuje nabádať členské štáty, aby svoju zbytočne prísnu legislatívu skresali. Cieľom je dosiahnuť konzistentný výklad práva v celej EÚ.