Zamestnanosť v sektore high-tech v Európe

Krátka správa:

V EÚ-25 pracovalo podľa údajov Eurostatu v roku 2005 1,1% pracujúcej populácie v high-tech výrobe (napr. výroba počítačov, komunikačných zariadení a zdravotníckych zariadení) a 3,4% pracujúcej populácie v high-tech službách, intenzívnych na poznatky (angl. skratka knowledge-intensive services – KIS) (napr. poštové a telekomunikačné služby, počítačové a súvisiace služby, výskum a vývoj).

Najlepšími sú v tomto ohľade severské štáty Fínsko a Švédsko, kde zamestnanosť v high-tech sektoroch predstavuje viac, než 6% celkovej zamestnanosti (okrem nich túto hodnotu prekračuje Írsko a Švajčiarsko), tesne pod ňou je Malta a Dánsko.

Slovenská republika je prvá pod priemerom EÚ-25 s 1,7% pre high-tech výrobu a 2,7% pre high-tech KIS. Na chvoste rebríčka sa nachádzajú Grécko a Rumunsko, kde súčet zamestnanosti v high-tech sektoroch neprekračuje 2% podiel na celkovej zamestnanosti.

K najvyššiemu nárastu zamestnanosti v high-tech službách došlo počas rokov 2000-2005 v Portugalsku (9,9%), Cypre (8,8%) a Španielsku (8,1%), v SR to bol pokles o 0,6%. Naopak, pokiaľ ide o nárast zamestnanosti v high-tech výrobe počas rokov 2000-2005, Slovensku patrí tretie miesto v EÚ po Poľsku (22,5%) a Luxembursku (13,6%) s 11,3% podielom na zamestnanosti.

Zaujímavý je príklad Chorvátska, kde zamestnanosť v tomto segmente vzrástla za uvedené obdobie o 17%.

V SR pracovalo v roku 2005 vo výrobe 26,9% zamestnaných osôb, no len 1,7% v segmente high-tech a 7,7% v medium-tech časti. Služby sa na zamestnanosti podieľali 56%, pričom podiel KIS na celkovej zamestnanosti je 25,6% a high-tech KIS 2,7%.

Slovenská republika je však spomedzi krajín EÚ-25(27) najlepšou, pokiaľ ide o podiel žien na high-tech výrobe s 57,7% (priemer EÚ-25: 35,1%). V KIS uzatvára SR, pokiaľ ide o podiel žien, prvú päťku s 46,1% (priemer EÚ je 32,7%).

Na druhej strane však ženy zarábajú vo všeobecnosti menej než muži v celej EÚ, pričom v tomto ohľade nevidieť žiadne rozdiely medzi jednotlivými sektormi ekonomiky.