Zora Jaurová: Kreatívne partnerstvá sú kľúčové

Žiť v kreatívnej spoločnosti znamená podľa Zory Jaurovej, umeleckej riaditeľky projektu EHMK 2013 Košice, a Štefana Kleina, vedúceho Katedry dizajnu VŠVU, žiť v spoločnosti, v ktorej sa prekračujú tradičné rámce a uzatvárajú sa partnerstvá medzi sektormi, jednotlivcami či skupinami, ktoré spolu bežne nekomunikujú. Takéto vzájomné prepájanie vedie v konečnom dôsledku k inováciám. Niektoré univerzity, napríklad i slovenská VŠVU, riešia svoje nedostatky na poli výchovy študentov do praxe prepojeniami s firmami mimo univerzitného prostredia a tiež prepojením katedier či odborov.

Je to jeden z trendov, na ktorý sa snažia reagovať aj ďalšie krajiny a bude otázkou času, ako sa s ním vysporiadajú. 

Zora Jaurová a Štefan Klein diskutovali uplynulý pondelok (1.6.) v ďalšom kole v rámci série diskusií „Bratislavské debaty“. Ide o súčasť Európskeho roka tvorivosti a inovácií. Cieľom Bratislavských debát je v priebehu roka 2009 informovať o aktuálnych opatreniach a politikách Európskej komisie v oblasti tvorivosti a zároveň poskytnúť priestor pre diskusiu, ktorá by umožnila tieto informácie transformovať do slovenského kontextu.