Zviditeľniť vedu na Slovensku

Krátka správa

Ministerstvo školstva organizuje v dňoch 20. – 26. novembra 2006 Týždeň vedy na Slovensku. Cieľom projektu, ktorý prebieha paralelne na európskej úrovni a v členských krajinách, je spopularizovať vedu v spoločnosti a upriamiť pozornosť na výsledky výskumu v živote človeka. Počas Týždňa vedy sa uskutoční niekoľko hlavných a v rámci Slovenska takmer 500 sprievodných podujatí.

Podujatie otvorí dnes (20. november 2006) o 13.00 tlačovou konferenciou podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Počas týždňa sa potom uskutoční viacero podujatí, ktporé vyvrcholia vo štvrtok (23. november 2006) národnou konferenciou „Formovanie budúcnosti Slovenska: Od záujmu k vedomostiam“. Konferencia sa koná pod záštitou ministra Jána Mikolaja.

Na slávnostnom spoločenskom večeri v Moyzesovej sieni v Bratislave (23. november 2006) bude udelená cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2006 v štyroch kategóriách:

  • osobnosť vedy a techniky,
  • osobnosť vedy a techniky do 35 rokov,
  • vedecko-technický tím roka,
  • celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.

Súčasťou slávnostného večera bude aj vyhodnotenie publicistickej súťaže o vedecko-popularizačný príspevok roka, ako aj odovzdávanie Ceny Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu.