Ako využiť najinovatívnejších európskych podnikateľov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Science-Business Innovation Board (SBIB)

Podľa autorov štúdie, pracovné miesta nevytvárajú hocaké firmy, ale predovšetkým „rýchlo rastúce nové firmy“. EÚ by sa mala zamerať práve na ne, keďže sú „najsilnejším zdrojom nových pracovných miest v ekonomike“.

Je potrebné konať, pretože „neexistuje dosť malých a stredných podnikov, ktoré by napĺňali svoj rastový potenciál a vytvárali nové pracovné miesta“. Podľa analýzy len „5% európskych firiem vytvorených z ničoho po roku 1980 je v top 1000 pokiaľ ide o trhovú kapitalizáciu“.

Európska inovačná politika by sa tiež mala „začať viac zameriavať na pomoc malým firmám v raste“, tvrdia autori. To neznamená „koniec všetkým užitočným politickým posunom, ktoré pomohli zvýšiť mieru vytvárania firiem v Európe“, ale „znamená to posunúť analýzu o krok vpred, aby sa pomohlo rastu, i vytváraniu firiem“.

Text navrhuje viacero nástrojov, vrátane „daňových prázdnin, programov udeľovania cien a informačných klíringových domov“. V zmene európskej kultúry, ktorá nemá rada riziko, by pomohlo aj „učenie hodnotám inovatívnosti a podnikavosti v školách“ a „oslavovanie podnikavosti udeľovaním cien a v médiách“.


Plné znenie analýzy nájdete na tejto linke.