Analýza v zdravotníctve

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

sas

 

Analýza popisuje spôsoby, akými môže zdravotníctvo využiť údaje ktoré má k dispozícii na vytvorenie viac personalizovanej zdravotnej starostlivosti. Konkrétne sa dozviete niečo o sľubných možnostiach elektronických lekárskych záznamov a výkonných analytických riešeniach SAS pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Analýza obsahuje aj niektoré skutočné situácie, v ktorých boli analytické nástroje SAS využité pre zlepšenie starostlivosti o pacienta a výskum.


Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.