Čas pre rozumnú reformu technologických patentov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Patenty sú dôležitým podnetom pre inovácie a majú zásadný význam pre globálny hospodársky rast. Oddelením ekonomického invenčného modelu od produkcie, patenty podporujú výskum, inovácie a zdieľanie nápadov. Napriek tomu nedávne zneužitie patentov obsiahnutých v technických normách, ohrozilo rast priemyslu, na ktorého podporu boli navrhnuté. Pre Medzinárodnú telekomunikačnú úniu nastal čas, aby presadila rozumné reformy, ktoré ochránia hodnotu noriem.

Patentovanie bolo dlhodobom spôsobom, ako vynálezcovia mohli chrániť a zároveň propagovať technologický pokrok. Firmy majú teraz tendenciu sprístupňovať vynálezy všetkým a za rovnakú cenu a to prostredníctvom tvorby noriem, ktoré sú stavebnými blokmi moderného života. Patenty sú zahrnuté v normách, ktoré našim mobilným telefónom umožňujú fungovať a ktoré umožňujú pripojenie na wifi sieť v miestnej kaviarni bez ohľadu na výrobcu.

Pre firmy, ktoré investujú milióny do výskumu a vývoja, podávanie žiadosti, aby bola patentovaná technológia súčasťou štandardu, predstavuje voľbu. Vynálezca sa musí rozhodnúť, či sa vzdá výhradného využitia výmenou za široké použitie, vrátane konkurentov, tak aby technológia získala široké uplatnenie. Keď sú patenty rozhodujúce pri spôsobe fungovania štandardu, hovoríme o nich ako o patentoch základných noriem (základných patentoch).

Predstavujú rozsiahle výhody, ktoré vzniknú, keď sa celý priemysel spolieha na základný patent jednej firmy, ale tieto výhody prinášajú aj zodpovednosti. Ak by držitelia mohli účtovať premrštené poplatky, alebo odopierať prístup konkurencii, potom by bol patent neudržateľný ako priemyselná norma. Preto držitelia patentov súhlasia so sprístupňovaním ich technológií za primeraných a nediskriminačných podmienok pri zahŕňaní do noriem.

Absolútne vylúčené je, aby sa patenty dobrovoľne stávali súčasťou štandardov, len aby ich majitelia vycúvali z dohody v bode, keď sa priemysel a spotrebitelia stanú od nich závislí.

Bohužiaľ, niektorí držitelia patentov sa snažia o to, aby mohli využiť obe možnosti. Chcú výhody širokého uplatnenia a zároveň držať konkurenčné komunikačné a technologické spoločností v šachu. Niektorí držitelia patentov si účtujú vysoké honoráre. Iní sa snažia od súdov získať predbežné opatrenia, aby konkurentom zabránili predávať produkty s využitím ich základného patentu, alebo na zvýšenie sadzby poplatku. Okrem poškodzovania konkurenčných firiem, tieto kroky tiež trestajú spotrebiteľov, maria inovácie a rýchlejší ekonomický rast.

Po celom svete začína panovať zhoda, že treba držiteľom patentov sťažiť porušovanie ich záväzkov voči normalizačným orgánom. Európska komisia a Federálna obchodná komisia USA už naznačili, že by mali byť stanovené limity pre to, ako a kedy firmy môžu využiť súdne príkazy. V uplynulých rokoch, súdy a protimonopolní regulátori v EÚ a USA potvrdili zodpovednosť držiteľov základných patentov  pri dodržiavaní ich záväzkov.

Medzinárodná telekomunikačná únia (MTÚ) dohliada na telekomunikačné a technologické normy a odporučila rozumné reformy na riešenie tohto problému. Posledný vývoj však ohrozuje tieto pozitívne kroky. MTÚ v súčasnosti čelí tlaku určitých vlád, ktoré sa mylne domnievajú, že technologickému sektoru by prospelo, keby držitelia základných patentov nemuseli do bodky plniť svoje záväzky. Ak sa MTÚ rozhodne ísť proti svojim navrhovaným reformám, rýchlo budeme čeliť trhu bez interoperability, kde jedna alebo pár firiem môže potopiť celé odvetvie.

MTÚ už nie je ďaleko od rozhodnutia. Sťažnosti, ktoré predkladajú niektorí účastníci procesu, sa snažia zakryť vznikajúci konsenzus okolo úlohy patentov v normách a spôsobu, ako najlepšie slúžiť spotrebiteľom. Je to stratégia, ktorá sa  používa veky. „Keď sa mýlite vo faktoch, spochybnite proces“. V tomto prípade sú fakty jasné a základné princípy zdravé. Jediný držiteľ patentu, ktorý sa zaväzuje poskytnúť svoje technológie ako priemyselné štandardy, nemôže mať možnosť držať celý sektor ako rukojemníka.

Tí, ktorí žnú uznanie za to, že ich patent je súčasťou normy, si musia spomenúť, aká bola dohoda – oveľa väčší trh výmenou za záväzok zdieľať ich patenty za primeraných podmienok. Ide o jeden z tých vzácnych kompromisov v prospech všetkých, na ktorého dodržiavaní by sme všetci mali trvať. Závisí od toho naša ekonomika.