Financovanie R&D v Európe a USA

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Európska únia chce zväčšiť objem investícií do oblasti výskumu a vývoja (R&D), ktoré by pochádzali zo súkromných zdrojov. Naviac, má sa to udiať tak skoro, ako to bude možné, nakoľko Lisabonská stratégia hovorí o 3 percentách HDP do roku 2010, tvrdí Uppenberg.

Zámerom februárovej štúdie, ktorú vydalo Centrum pre európske politické štúdie (CEPS), je poukázať na relatívne nízku mieru investovania do R&D v Európe, pokiaľ ide o porovnanie so situáciou v USA či v Japonsku.

„V Európe existuje zjavná rozdielnosť v investovaní do R&D v závislosti od sektorov, veľkosti firiem a geografických entít. Takáto rozdielnosť však ale existuje i v USA,“ konštatuje ekonóm Európskej investičnej banky.

Podľa analýzy existuje viacero oblastí, v ktorých sa Európa nelíši a nezaostáva za USA. „Napríklad vo veľkých segmentoch výrobného priemyslu európske firmy investujú do výskumu a vývoja toľko, čo americké,“ píše.

Najväčšie rozdiely v investovaní do R&D medzi dvoma gigantmi sú na trhu so službami a v oblasti výroby high-tech produktov. Ale na druhej strane, ako ekonomiky rastú, „trh služieb má tendenciu rásť v relatívne podobnej miere ako výrobný priemysel“, zdôrazňuje autor.

Firemný výskum a vývoj má tendenciu byť koncentrovaný do hospodárskych klastrov. Vo všeobecnosti je to priamy dôsledok geografickej koncentrácie hospodárskej aktivity, vysvetľuje ekonóm. Preto je nepravdepodobné, aby v budúcnosti USA alebo Európa dosiahli komparatívnu výhodu vo výrobe produktov, ktoré v priemernej miere využívajú technologické poznatky.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.