Kde vznikajú úspešné a inovatívne spoločnosti

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Excelentná univerzita

Sirpa Simola je riaditeľkou Turku Science Park zodpovednou za aplikované informačné a komunikačné technológie a rozvoj a expertkou na oblasť „Regions of Knowledge“. V rokoch 2003 – 2007 bola koordinátorkou projektu 6. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj „Regions of Knowledge – Regionálny rast a inovačný cyklus v pobaltskom regióne“ a tiež projektovou manažérkou a programovou manažérkou, zodpovednou za všetky výskumno-vývojové projekty a regionálne rozvojové projekty financované zo zdrojov Európskej únie v ICT Turku Ltd. Je tiež členkou predstavenstva Centra pre počítačové vedy v Turku (Turku Centre for Computer Sciences).

Text jej prednášky si môžete stiahnuť na tejto linke


Rozhovor s p. Simolou nájdete tu – Globalizácia je príležitosťou na inovácie