Nová maďarská ústava je o slobode

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nasledujúci príspevok bol exkluzívne zaslaný EurActiv-u maďarským europoslancom Györgym Schöpflinom (Európska ľudová strana), členom vládnej strany Fidesz.

„O novej maďarskej ústave, ktorá bola prijatá minulý týždeň, bolo toho povedané veľa. Väčšina ľudí sa zaoberala férovými diskusiami ohľadne toho, čo by základný zákon mal alebo nemal obsahovať. Niektoré z návrhov toho, čo by malo byť súčasťou  maďarskej ústavy boli neobvyklé, preto pochopiteľne zazneli aj veľmi silné vyjadrenia.

Nanešťastie, ostatní komentátori zámerne dezinterpretovali fakty, sledujúc vlastné politické ciele. To sa samozrejme dalo očakávať, preto je namieste jasná rekapitulácia faktov.

Častá je kritika maďarskej ústavy za odklon od zdieľaných európskych hodnôt a štandardov liberálnej demokracie. Obsah ústavy však tomuto tvrdeniu nezodpovedá.

Srdcom tejto ústavy je sloboda, posilňuje záväzok krajiny voči individuálnym slobodám, demokracii a vláde zákona a obsahuje celú Chartu základných práv Európskej únie. Potvrdzuje klasické delenie moci medzi maďarským parlamentom, súdnictvom a exekutívou. Celkovo sú tieto opatrenia plne v súlade s európskou tradíciou.

Niektorí spochybňovali samotnú potrebu ústavu meniť, keďže  v nej boli od roku 1989 urobené veľké zmeny. Od pádu komunizmu sa síce urobili veľké zmeny, jej stará štruktúra ale zostala nedotknutá.

Dokonca aj z úzkeho právneho pohľadu ústava potrebovala noevlizáciu. Za posledných dvadsať rokov ju Ústavný súd musel upraviť 133-krát. Nová verzia zachováva tieto zmeny a odstraňuje ostatné anomálie a duplicity.

Iní spochybňovali mandát vlády meniť ústavu. Títo uvádzajú, že Fidesz v apríli 2010 získal iba 50% hlasov voličov a dve tretiny parlamentných miest obsadil iba kvôli zvláštnostiam volebného systému.

Rovnaký výsledok volieb by vo ale Veľkej Británii zaručil víťazovi 98% parlamentných miesť. Výsledok maďarských volieb možno vnímať ako revolúciu pri volebných urnách, a to je dostatočný dôvod aj na prerobenie ústavy.

Čoho sa ale treba obávať sú pokusy zámerne si chybne vyložiť výsledky volieb. Štyria z piatych maďarských občanov volili proti socialistom. Kritici ale pokračujú vo chybnom výklade názoru občanov na politiku tak, aby to vyznieva, akoby vláda konala proti ich želaniam.

Nová ústava je výborným príkladom. Prieskumy v období konzultácie dokázali, že väčšina občanov novú ústavu podporuje. Ak sa ale pozrieme na mediálne pokrývanie prípravy, nikoho nemožno viniť za to, že mu to uniklo.

Viacej, ako na čokoľvek iné poukázali výsledky volieb poukázali na odmietnutie korupcie a zneužitia právomocí minulej vlády. Nová ústava je len jedno z opatrení terajšej vlády vyhnúť sa podobnej situácii.

Bývalá socialistická vláda bola schopná riadiť štát s takou rozsiahlou korupciou len preto, že v ústave bolo zachovaného príliš veľa starého komunistického systému.

V roku 1989 pola komunistická strana premenovaná a Maďarskú socialistickú stranu. Žiadna transformácia sa nekonala. Členovia strany si ponechali peniaze, budovy, výhody, známosti a kontakt s tajnými službami.

Práve tohto sa voliči chceli zbaviť a dosiahnuť sa to dalo len radikálnou zmenou. Fidesz dostal mandát túto zmenu vykonať.

Niektoré obavy sa týkali absencie referenda a legitímnosti verejnej konzultácie. Toto bolo verejnosti podsunuté. Reči ohľadne zmeny ústavy sa šírili viac ako dvadsať rokov. Táto zmena bola cieľom každej maďarskej vlády od čias pádu komunizmu. Verzia z roku 1989 bola len provizórnym dokumentom.

Nová ústava bola kľúčovým bodom vládnej volebnej kampane. Krátko po voľbách v júni 2010 sa následne rozbehli konzultácie. Pozvaná bola aj opozícia a expertné skupiny i občianska spoločnosť. Väčšina sa chopila príležitosti. Opozícia sa ale cynicky stiahla, čo predstavuje popretie ich zodpovednosti voči voličom.

Zoznam výčitiek pokračuje. Zmienky o minulosti Maďarska, kresťanstva a Svätej korune sú vraj zahanbujúce a diskriminačné, v skutočnosti sú však len prejavom dôležitosti kresťanstva v maďarskej histórii. Podobné zmienky nie sú nezvyčajným javom v európskych ústavách a neutláčajú slobodu ľudí vyznávať akúkoľvek vieru.

Ústava vraj diskriminuje na základe sexuálnej orientácie. Ako mnohé ostatné európske ústavy, maďarská ústava uvádza, že manželstvo je možné len medzi ženou a mužom. Páry rovnakého pohlavia však majú rovnaké právne výhody ako heterosexuálne páry cez registrované partnerské vzťahy.

Väčšina hlasov, ktoré nová vláda získala jej poskytla mandát zreformovať pochybný maďarský systém, súčasťou ktorého bola aj stará ústava. Je v poriadku že opozícia navrhuje alternatívne riešenia, ale mala by sa vyvarovať zlému výkladu faktov.“

György Schöpflin bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu (Fidesz) v roku 2004 a zvolený znova v roku 2009. Je členom Výboru pre ústavné veci (AFCO) a náhradným členom Výboru pre zahraničné záležitosti (AFET).

V minulosti bol profesorom politiky slovanských a východoeurópskych štúdií na Univerzite v Londýne. Momentálne prednáša na University of Bologna’s Forlì Centre.