Poznatkový kapitál ako zdroj rastu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CEPS, logo

 

Regionálne nerovnosti v miere rastu HDP a celkový faktor produktivity sú hlavnými obavami EÚ, okrem iného aj kvôli zahrnutiu nových tranzitívnych ekonomík. Rast celkového faktora produktivity závisí najmä na úrovni ľudského kapitálu v krajine. Rast, ktorý je živený inováciami a procesom dobiehania, podporeným technologickým napodobovaním, závisí od ľudského kapitálu postaveného na vzdelaní a s tým súvisiacej aglomerácii. To vysvetľuje, prečo vzdelávanie poskytuje permanentnú výhodu, ktorá môže byť postupne na trhu práce ešte väčšia.

Analýza skúma úlohu aglomerácie vzdelávania v raste produktivity vo Fínsku. Zakladá sa na detailnom hodnotení poznatkového kapitálu vo firmách, využívajúc prepojené zamestnávateľsko-zamestnanecké dáta na mikroúrovni. Ukazuje sa, že aglomerácia poznatkovo založeného ľudského kapitálu vysvetľuje regionálne rozdiely v úrovni rastu HDP a celkového faktora produktivity vo Fínsku od roku 1995.

Firmy s vysokým rastom majú vysoko platené pracovné miesta a nehmotný kapitál – charakteristicky, ktoré sú nevyhnutné pre pokračovanie rastu firiem, ktoré majú, pokiaľ ide o produktivitu, ďaleko k pozícii lídra vo svojom sektore. Vo firmách s nízkou produktivitou je poznatkový kapitál, odvodený z iných zdrojov ako dosiahnuté vzdelanie, je ďalším dôležitým faktorom rastu.


Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.