Príhovor predsedu vlády na Národnej konferencii MINERVA

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

minerva

 

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Konferenciu otvoril svojim prejavom predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Podľa neho nie je diskusia o Lisabonskej stratégii pre Slovensko len teoretickou – vďaka štrukturálnym reformám a vstupu do EÚ je to debata o reálnych politických plánoch. Premiér tiež neočakáva, že by sa na nejakom hospodárskom programe zjednotilo celé politické spektrum. No ciele – napríklad zvýšenie kvality vysokého školstva, konkurencieschopnosti priemyslu – by mali byť spoločné.

Text jeho prejavu nájdete na tejto linke.