Prijatím SOPA sa skončí súkromie na internete

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Môžete žiť bez Twitteru, YouTube, Facebooku, Linkedln, Wikipédie, Wikimédie a tak ďalej? Samozrejme, avšak výhody sú menšie než obmedzenia z toho plynúce. Navyše, to nie je iba o týchto populárnych internetových stránkach, ale aj o iných, ktoré môžu nedobrovoľne obsahovať ponuky alebo link k falzifikátom alebo produktom, ktorých duševné vlastníctvo nie je vysporadané, čo môže mať podľa návrhu za následok zablokovanie zo strany amerického ministra spravodlivosti.

SOPA, zákon ktorý momentálne prejednáva americký Kongres, narúša rozvoj internetu. [SOPA] navrhli za účelom boja s online pirátstvom v oblasti duševného vlastníctva a falzifikátov.

Návrh zákona bráni reklamným stránkam a platobným zariadeniam obchodovať so stránkami podozrivými z porušovania autorských práv. Súčasne by zabránil internetovým vyhľadávačom uvádzať link na tieto stránky a od poskytovateľov internetových služieb by požadoval, aby zablokovali prístup k týmto stránkam. Navyše, návrh zákona definuje šírenie takéhoto obsahu po internete ako trestný čin.

Samozrejme, duševné vlastníctvo a autorské práva musia byť na internete chránené, a to nie je to jednoduché, ak vezmeme do úvahy to, ako rýchlo sa technológia vyvíja. Avšak uvaliť na internet a vývoj týchto technológii obmedzenia nie je tým správnym prístupom. Takáto politika môže iba zabrzdiť technologický vývoj bez toho, že by zastavil škodlivé operácie.
V niektorých krajinách alebo v niektorých oblastiach by mohlo prijatie takýchto drakonických zákonov zabrániť voľnému používaniu tovarov, ktoré sú chránené autorským právom. Zároveň to však otvára dvere obmedzovaniu používania internetu, nech už sú motivácie regulátora akékoľvek – právne, obchodné, politické atď.

Viem si predstaviť, že mnohé režimy by prijali presne taký istý zákon ako USA, ale nie preto, aby ochraňovali duševné vlastníctvo, ale aby napríklad obmedzili slobodu slova. Akonáhle sa prestane na princípy slobody a neutrality internetu dbať, bude prakticky nemožné rozlíšiť medzi primeraným a neprimeraným využívaním obmedzení.

Môžem len súhlasiť s jedným zo zakladateľov internetu, s Vintom Cerfom. Cerf napísal kongresmanovi Lamarovi Smithovi, ktorý s návrhom zákona SOPA prišiel, toto: „Vyžadovaním od vyhľadávacích systémov, aby mazali mená domén, sa začína celosvetový závod o bezprecedentnú „cenzúru“ internetu.“
Ak sa tento návrh zákona príjme, spolu so zákonom o ochrane duševného vlastníctva (PIPA), poskytne to úradníkom právomoc zablokovať činnosť internetových stránok, o ktorých sa domnievajú, že porušujú pravidlá duševného vlastníctva. Znie to logicky, avšak reakcia obrovského množstva organizácii, ktoré sú zapojené do vývoja internetu, naznačuje, že s prijatím tejto legislatívy je spojené veľké množstvo problémov.

S prijatím SOPA skončí na internete súkromie. Vlastníci stránok spolu s poskytovateľmi internetových služieb budú musieť dôkladne analyzovať internetový obsah a hľadať tovary podozrivé z falzifikácie. V opačnom prípade im hrozí, že budú stíhaní. Neutralite internetu môžeme povedať zbohom, a taktiež slobodnému využívaniu internetu. A potom – čo to vlastne znamená tovary podozrivé z falzifikácie? Kto to posúdi?

Aj na stránke kongresmana Smitha došlo ku formálnemu porušeniu duševného vlastníctva – fotografia denníka Time bola použitá bez toho, aby bol citovaný zdroj. Ak by sa SOPA implementovala, internetové vyhľadávače by na kongresmanovu stránku nesmeli dávať odkazy.

Stránka kongresu, podobne ako veľké množstvo ďalších štránok, by nesmeli obsahovať informácie o domovskej stránke kongresmana Smitha. Inak by boli stíhaní. V ideálnom prípade by mali na porušenie autorských práv denníka Times tieto stránky prísť sami. Znie to absurdne, ale doslovná implementácia návrhu zákona by znamenala presne toto.

Prijatie SOPA by zabrzdilo vývoj výpočtového mračna a podkopalo by to snahy o zvýšenie bezpečnosti internetu prostredníctvom nedávnej adaptácie zabezpečeného rozšírenia systému doménových mien (DNSSEC). SOPA naznačuje, že prehliadač by mal prezerať internet dovtedy, kým nenájde DNS server, ktorý neobsahuje falzifikáty.
Nie som proti uplatňovaniu duševných práv a proti medzinárodnej spolupráci v tejto oblasti. Avšak to ako to robiť nie je prostredníctvom zákazu alebo tvrdým obmedzovaním internetu. Práve naopak – duševné vlastníctvo by sa malo posilniť prostredníctvom rešpektu ku základným aktívam globálneho internetu a využívaním technologických vynálezov.

Európsky parlament opakovane hlasoval za zachovanie neutrality internetu, ochrany údajov a slobody internetu. Tieto princípy sú považované za základný kameň technologického rozvoja. Doteraz odvolali svoj podpis spod SOPA ôsmi členovia amerického kongresu.

Verím, že americkí zákonodarci seriózne zvážia metódy na boj s porušovaním duševného vlastníctva na internete. Vývoj ohľadom PIPA a SOPA jasne dokazuje, že transatlantická spolupráca medzi EÚ a USA v oblasti rozvoja internetu, vrátane implementácie legislatívy a bezpečnostných problémov, je veľmi dôležitá. Dosiahnuť spoločný postup bude v niektorých prípadoch ťažké. Ak sa to však podarí, znamenalo by to hodnotnú odpoveď na výzvy internetu.“