Príliš nízke výdavky na vedu a výskum

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Pre Slovensko je nesmierne dôležité, aby sa rozvíjalo ako znalostná ekonomika, ako spoločnosť ľudí vzdelaných.“ To sú slová premiéra Mikuláša Dzurindu. Takéto vyjadrenia budú teraz, v predvolebom období zaznievať z úst všetkých politkov čoraz častejšie. Lenže analýza výdavkov na vedu, výskum, vývoj a podporu zavádzania inovácií na Slovenku ukazuje, že v týchto oblastiach žalostne zaostávame. Za rok 2005 vykazujeme takmer najnižšie celkových výdavky na vzdelanie z krajín EÚ: 3,9 percenta HDP. Priemer EÚ je približne na úrovni 5 percent, najkonkurencieschopnejšie krajiny (Fínsko, Švédsko, Dánsko) dosahujú mieru okolo 7 percent HDP. Konkrétne na vedu a výskum sme vlani vydali Približne 0,3 percenta HDP z verejných a 0,3 percenta zo súkromných zdrojov. Je to štvrté najhoršie miesto v rebríčku EÚ, ktorej priemer dosahuje 1,9 percenta.


Kritickú analýzu a porovnanie výdavkov na vedu, výskum a inovácie na Slovensku a v EÚ nájdete v tomto článku.