Prínos spoločenských inovácií pre regionálny rozvoj

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

SOVVA

Anneliese Stoklaska je zástupkyňa generálneho riaditeľa, Medzinárodná vedecko-technická spolupráca, rakúske Federálne ministerstvo pre vedu a výskum.

Analýzu si môžete stiahnuť na tejto linke.