Prispôsobiť sa a prekonať

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

sas

 

Táto analýza hovorí o povahe podnikateľského rizika, od pôžičiek po trhy a operačné riziko, predovšetkým v kontexte bankového priemyslu. Analýza podáva históriu Bazilejských dohôd, detailne vykresľujúc dopady Basel II na riadenie rizika, ako aj zmeny potrebné pre úspešnú implementáciu.


Celý text analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke.