Rast znalostných regiónov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Na základe prieskumu štyroch mestských regiónov štúdia podčiarkuje dôležité faktory pre budúci úspešný rozvoj inštitúcií vyššieho vzdelávania.

Autorka popisuje vznikajúci fenomén „proaktívnych znalostných regiónov“ – skúma proces ich vývoja, kľúčových aktérov a ich interakcie, a úlohu univerzít. Nakoniec popisuje rozdielne formy a problémy súvisiace so zapojením univerzít do vznikajúcich znalostných regiónov.

Analýza sa ďalej zaoberá štyrmi zásadnými otázkami:

  • Ako sa regionálni rozhodovatelia a hlavní hráči v poznatkových inštitúciách snažia vytvoriť optimálne podmienky, výhodné pre všetkých?
  • Aké formy spolupráce sú považované za úspešné pri zlepšovaní národnej a globálnej konkurencieschopnosti?
  • Aká je presne úloha univerzít v tejto oblasti?
  • Ako môžu zlepšiť svoje výsledky, a ako k tomu môžu prispieť rozhodovatelia?

Celú analýzu nájdete v PDF verzii v anglickom jazyku na tejto linke.