Roboti vám prácu nevezmú. Naopak, spravia ju atraktívnejšou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Roboti, digitalizácia, digitálne zručnosti

(zdroj: Luis Pérez/Flickr)

Mnohí Európania sa obávajú, že automatizácia povedie k strate pracovných pozícií. So zdravým rozumom to nemá nič spoločné, varuje Thilo Brodtmann.

Thilo Brodtmann je výkonným riaditeľom strojárskej asociácie VDMA (Verband Deutscher Maschinen), ktorá zastupuje viac ako 3200 prevažne stredne veľkých firiem pôsobiacich na kapitálovom trhu. 

Technologický pokrok v priemysle môže byť odpoveďou na výzvy, akými sú globálna hospodárska súťaž, klimatické zmeny alebo starnutie spoločnosti.

Napriek tejto vyhliadke sa na digitálnu budúcnosť pozerá čoraz viac ľudí s obavami. Nemôžeme sa im čudovať. „Roboti vám ukradnú 15 miliónov pracovných miest,“ zvolal napríklad Daily Mail. Automatizácii hrozí, že sa stane predmetom debaty, ktorá nie je založená na rozume ale na strachu.

Aby bolo jasné: Európa potrebuje diskutovať o tom, ako pristupovať k novým technológiám, a automatizácia bude mať nepochybne vplyv na náš trh práce. Rovnako ako pri predchádzajúcich priemyselných revolúciách, k digitalizácii patria príležitosti aj riziká, ktoré musíme mať na zreteli.

Technologický pokrok vytvorí nové pracovné miesta, spraví prácu zaujímavejšou a pomôže zamestnancom zvýšiť si produktivitu. Ak chceme využiť tento potenciál, nesmieme diskusiu a politické kroky viesť na základe najhoršieho možného scenára.

Nahradiť úlohy, nie pozície

Nedávne štúdie o vplyve automatizácie na prácu dospeli k protichodných záverom. Štúdia Oxfordskej univerzity z roku 2013 varuje, že v dôsledku automatizácie je v ohrození 43 % amerických pracovných miest.

Analýza Centra pre európsky hospodársky výskum (ZEW) tento údaj odhaduje na 9 %. Optimistickejší experti totiž tvrdia, že profesionálov nenahradia stoje, ale zostanú im špecifickejšie úlohy. Vzhľadom na to, že zamestnanec obvykle vykonáva širokú škálu úloh, jeho alebo jej prácu robot úplne nenahradí.

Najlepšie sa to dá vysvetliť na príklade. Kebyže pre uľahčenie zredukujeme činnosť zdravotnej sestry na dve úlohy, interakciu s pacientmi a výdaj jedla, tak tú druhú úlohu asi môžeme zautomatizovať.

Kontakt s pacientom ale naďalej musí vykonávať človek. Sestre by tak za asistencie robota zostalo ešte viac času na starostlivosť o pacienta.

V širšom kontexte je jasné, že automatizácia môže byť príležitosťou pre Európu. Zamestnanec, ktorému pomáha robot, sa môže sústrediť na činnosti vyžadujúce skúsenosti, úsudok, intuíciu alebo kreativitu.

Veľmi pravdepodobne sa tak stane produktívnejším nielen z hľadiska počtu výstupov, ale predovšetkým čo sa týka kvality. A kvalita je v mnohých prípadoch tým, vďaka čomu je Európa aj so svojimi vysokými mzdami konkurencieschopná na svetovom trhu.

Európa musí konať primerane

Technologický pokrok napriek tomu nezanechá trh práce bez následkov. Pracovné miesta sa budú strácať v dôsledku automatizácie a nové sa vytvoria so vznikom nových obchodných modelov. Predovšetkým sa ale bude vyvíjať pracovná náplň.

Podľa mňa je hlavnou úlohou politikov na túto budúcnosť pripraviť ľudí a firmy viesť k implementácii moderných technológií. Európa potrebuje lepšie vzdelávanie, programy pre celoživotné vzdelávanie, investície do výskumu a infraštruktúry.

Výbor Európskeho parlamentu pre právne veci (JURI) prijal tento rok správu o robotike, ktorá zahŕňa diskusiu o dani z robota, dopady na systém sociálnej starostlivosti a na základný príjem.

Zvážiac pre a proti automatizácie sú podľa mňa konkrétne kroky v tejto oblasti predčasné. Európa by si mala dať pozor, aby byrokraciou a dodatočnými nákladmi nebránila rozvoju a nasadeniu automatizačných technológií.

Vo všeobecnosti sa ale obávam, že nájsť vyvážený prístup bude čoraz náročnejšie. Obzvlášť vtedy, ak strach z technologického pokroku u ľudí, ktorí sú zároveň zamestnancami a voličmi, naďalej porastie.

Za týchto okolností tu bude pokrivená verejná debata. Európa bude bojovať s iluzórnymi rizikami a premešká skutočné príležitosti.