Význam kreatívneho priemyslu v EÚ, ČR a Prahe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Štúdia mapuje kvantitatívne a štrukturálne charakteristiky ekonomických subjektov pôsobiacich na území Prahy v odvetviach kultúrnych a kreatívnych priemyslov a identifikuje prínos týchto odvetví pre ekonomickú základňu a zamestnanosť v Prahe. Výstupy zo štúdie, ktoré okrem iného potvrdili mimoriadne silné postavenie kultúrnych a kreatívnych priemyslov v hlavnom meste (v rámci ČR) je možné uplatniť pri príprave národnej a regionálnej stratégii zameranej na podporu týchto ekonomických odvetví. Predkladaná štúdia môže tiež slúžiť ako jeden z podkladov pre aktualizáciu dokumentov o budúcom rozvoji Prahy (okrem iného strategického plánu, regionálnej inovačnej stratégie a podobne.)

Štúdiu v elektonickej podobe v českom jazyku nájdete na tejto linke.