Berlín – európska Sillicon Valley?

Komerčný obsah

Hoci od pádu železnej opony ubehlo už 25 rokov a Berlín už ani zďaleka nepripomína to ošumelé, komunizmom poznačené mesto, charakteristické črty si zachovalo dodnes. Nízke životné náklady, vysoká životná úroveň, otvorenosť berlínskeho obyvateľstva, nadštandardne nastavené podnikateľské prostredie vytvorilo z Berlína optimálny priestor pre každého začínajúceho podnikateľa.

Prečo je však Berlín optimálnym prostredím pre štart vášho podnikania? Pripravili sme si pre Vás krátke zhrnutie, v ktorom Vám bližšie objasníme benefity, ktoré Berlín ako európsky „startup hub“ ponúka.

LOKALITA

Európski experti sa vo všeobecnosti zhodujú na skutočnosti, že nastoleným tempom sa Berlín dostane na úroveň Silicon Valley v horizonte desiatich rokov. Staré budovy, infraštukrúra a tradičná architektúra vytvárajú z Berlína optimálny priestor pre kreatívne zmýšľanie a networking. Ďalšou veľkou výhodou sú nízke náklady na život či už hovoríme o ubytovaní, alebo prenájme kancelárskych priestorov. V porovnaní s mestami ako Paríž, Londýn alebo Kodaň je Berlín jednodznačným lídrom pri financovaní vašich podnikateľských aktivít. Ako urbánne mesto, lokalizované v centrálnej Európe, vytvára Berlín takisto skvelo nastavenú logistickú štruktúru pre import či export tovaru.

DAŇOVÉ ÚĽAVY A PODPORA

Pre každého začínajúceho podnikateľa je veľmi náročné vyrovnať sa vstupnými nákladmi spojenými so založením spoločnosti. Nemecko a predovšetkým Berlín si uvedomuje dôležitosť podpory mladých biznisov pre rozvoj lokálnej a národnej ekonomiky a preto podporuje začínajúce startupy formou daňových úľav. Spoločnosti tak majú priestor investovať finančné prostriedky do výskumu a do rozvoja svojich aktivít. Výška daňových uľav je závislá od typu a charakteru startupu. Pri požiadavkách o daňove úľavy je vždy vhodné poradiť sa s daňovým poradcom, ktorý je vyškolený v oblasti nemeckých daňových zákonov a vie vám poradiť, o aké daňove úľavy môže váš subjekt žiadať.

PRÁVNA PODPORA

Prekážkou pri založení startupu v Nemecku je jednoznačne komplexná právna úprava, ktorá reguluje podmienky jeho založenia. Nakoľko je nemecký právny systém pomerne komplikovaný, odporúča sa predovšetkým v počiatkoch konzultovať všetky kroky s právnym poradcom. Dopomôže vám vyhnúť sa prípadným nedorozumeniam vychádzajúcim z jazykovej bariéry či zložitých zákonov, ktorých porušenie sa často trestá vysokými pokutami.

PODNIKATEĽSKÁ PODPORA

V Berlíne možno nájsť široké spektrum subjektov, ktoré podporujú rozvoj startupov či už formou priamych investícií, poskytnutia priestorov alebo iných zdrojov. Medzi najrozširenejšie formy podpory patria:

· Venture Capitalists – V Berlíne doteraz preinvestovali 173m EUR, čo je o 24m EUR viac ako bolo preinvestovaných v druhom Nemeckom meste s najvyššou mierou investícií do startup spoločností. Takýchto investorov je v Berlíne neúrekom a každý má otvorené oči pre zaujímavé projekty, ktoré sa javia ako perspektívne.

· Business Angels – sú neprehliadnuteľnou súčasťou berlínskej startup scény. Je veľmi jednoduché s nimi nadviazať kontakť. Vytvára fórum pre investorov, ktorých spája so začínajúcimi startupmi

· Podnikateľské inkubátory – aktuálne je v Berlíne tendencia budovať spoločnosti, ktorých biznis model kopíruje úspešené spoločnosti so sídlom v Sillicon Valley. Inkubátori vytvárajú pre tento typ aktivít optimálne prostredia a preto nie je žiadnym prekvapením, že svoj biznis model tu vyvinuli aktuálne veľmi silní berlínsky hráči ako je napríklad Zalando, Groupon alebo SoundCloud.

Ďalšou, nepriamou formou podnikateľskej podpory sú často organizované networkingové stretnutia či workshopy, kde majú začínajúci podnikatelia možnosť spoznať zaujímavých ľudí zo svojej či inej oblasti pôsobenia, nazbierať kontakty či dokonca nadviazať spoluprácu. Takéto udalosti možno navštevovať v Berlíne každý deň v týždni. Takouto formou vytvára Berlín ornú pôdu pre svoj budúci rast.

LOKÁLNE ZDROJE A PRACOVNÁ SILA

Berlín aktuálne zažíva krízu z nedostatku technicky, prípadne IT kvalifikovaných odborníkov. Pre pôsobenie v startupoch častokrát nie je potrebné mať dlhé roky skúseností. Startup spoločnosti častokrát preferujú mladých neostrielaných programátorov alebo technikov, ktorí sú stále dostatočne flexibilní pre ďalší rozvoj. Aktuálne priťahuje Berlín menej odborníkov z tejto oblasti ako je to v prípade iných startup hubov. Aj keď už v dnešnej dobe možno nájsť v Berlíne stovky zaujímavých startupov, stále existuje priestor pre ďalší rozvoj aj v tejto oblasti.

ŠPECIALIZÁCIA

Berlín ponúka mladým podnikateľom širokú škálu možností pre sebarealizáciu aj čo sa zamerania týka. Základnými opornými stĺpmi berlínskej startup scény je biotechnológia, zdravotné technológie, urban technológie a digitálne biznis modely. Dlhodobým cieľom je pritom vytvorenie spoločných priestorov – campus center, ktorý by umožňoval prirodzenú výmenu know-how či lepšie podmienky pre networking. Silným hráčom v tejto oblasti je spoločnosť Google, ktorá okrem svojho hlavného sídla v Hamburgu otvorila aj malú  pobočku v Berlíne. Spolu s touto inciatívou vytvorila aj program Google for entrepeneurs a založila „Factory“ – coworkingový priestor pre začínajúce startupy v budove bývalého pivovaru.

Možností pre podnikanie v Berlíne je neúrekom a je len na Vás ako sa Vašej šance chopíte vy. Pravdou však naďalej ostáva, že ak sú niekde v Európe správne nastavené podmienky pre realizáciu vašich biznis nápadov, Berlin je to správne miesto.

Zdroj: ShopAlike