Sebahodnotenie práce komisára Kallasa

Komisár Siim Kallas

Krátka správa

Hlavnými témami rozhovoru boli:

  • Zjednodušovanie pravidiel

Komisár Kallas označil zjednodušovanie a sprehľadňovanie procedúr za „veľmi náročné cvičenie.“ V tomto procese vidí na jednej strane veľkú politickú zodpovednosť, ale súčasne politická vôľa nie je podľa neho vždy to, čo zaváži. Existujú tu isté staré zaužívané mechanizmy a vzorce rozmýšľania, avšak postupne sa ich podľa jeho slov darí prekonávať.

Čo sa týka platových podmienok zamestnancov Komisie, v minulosti sa Kallas vyjadril, že chce dosiahnuť, aby bolo možne povedať si, že aký vysoký je reálny plat, pri čom by ďalšie doplatky nejestvovali. Na druhej strane, ak existujú nejaké extra odmeny, vyplývajú výlučne s personálnych ustanovení. Zatiaľ je ale potrebné vyriešiť iné, dôležitejšie problémy, ako je tento: „Otázky platov a dôchodkov idú mimo mojich rúk.“

  • Doteraz dosiahnuté ciele

Komisár skonštatoval, že doteraz sa podarilo spraviť veľký krok najmä v otázke využitia IT technológií a modernizácie systému e-vláda (e-governance). Považuje to zároveň za svoj najvýznamnejší doterajší úspech. Dodal: „Musím povedať, že na začiatku som nemohol odhadnúť, aký je tento problém komplikovaný, ale má podporu predsedu Komisie.“ No na druhej strane povedal, že s napĺňaním vlastných cieľov  môže byť celkovo „spokojný“.

  • Register lobistických agentúr

Systém registrácie lobistických agentúr je nateraz dobrovoľný. Ako povedal komisár, je podstatné, že „je urobené politické rozhodnutie.“ Momentálne sa dolaďujú rôzne technické detaily fungovania celého projektu. Otázka, kedy sa stane registrácia povinnou, je nateraz bezpredmetná: „časom bude všetko doriešené.“ Zároveň ubezpečil, že aj keď je systém nateraz založený na báze dobrovoľnosti, „bude fungovať. Bude fungovať. Bude existovať register a väčšina lobistov sa k nemu pripojí. A to bude veľmi zlá situácia pre lobistov, ktorí sa nepripoja. [..] Ak ignorujete register, nemôžete byť úspešní.“

  • Transparentnosť v systéme komitológie

Doteraz nejestvuje žiadny zoznam asi 3000 expertov, ktorí sa podieľajú na príprave legislatívy a riešení otázok v rámci systému komitológie. Komisár Kallas nepovažuje za potrebné a efektívne zverejňovať ich mená s odôvodnením, že sú poverencami národných vlád. Každá členská krajina má vlastnú legislatívu upravujúcu konflikty záujmov a personálnu integritu. Navyše títo poverenci vlád sa môžu striedať v závislosti od charakteru problému. V neposlednom rade, ak by bol zverejnený zoznam ich mien, zrejme by okrem zvýšenia transparentnosti mohlo dôjsť aj k jeho zneužitiu  – lobistické agentúry by získali priamy osobný kontakt na expertov, teda by sa zvýšilo riziko ich netransparentného konania.


Text kompletného rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.