Banská Bystrica dostala dotáciu z ESF na vzdelávanie

Krátka správa

Mesto Banská Bystrica patrí v sociálnej oblasti medzi najprogresívnejšie na Slovensku. Dôkazom toho je široká sieť sociálnych služieb, snaha  uspokojovať sociálne potreby občanov a ambícia mať  kvalitné služby. V závere minulého roka získalo ako prvé mesto na Slovensku certifikát kvality ISO 9001:2001 pre zariadenie sociálnych služieb.

Kvalita  znamená profesionalitu a profesionalita  znamená celoživotné vzdelávanie. Banská Bystrica sa aj v oblasti vzdelávania usiluje vytvoriť podmienky nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre mimovládne organizácie (MVO), ktoré pôsobia na území mesta. Tieto ambície samosprávy v Banskej Bystrici dokazuje aj projekt podporený Európskym sociálnym fondom (ESF) s názvom Zvýšenie kvalifikácie a adaptability sociálnych pracovníkov. Úvodný odborný seminár k projektu sa uskutočnil koncom minulého týždňa.

Mesto v rámci tohto projektu vytvorí podmienky  pre vzdelávanie 60 sociálnych pracovníkov verejnej správy a MVO z Banskej Bystrice, Žiliny, Prešova a Popradu. Podľa Dr. Tatiany Matulayovej z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity je cieľom „podporiť sebavedomie sociálnych pracovníkov, podporiť ich identifikáciu s projektom, podporiť ich spoluprácu, partnerstvo, a pridanou hodnotou by malo byť vzdelávanie  šité na mieru.“

Vedenie mesta podľa nej týmto projektom dokázalo, že „nielen myslí globálne, ale aj globálne koná – presahuje svoj rámec, rozvíja a skvalitňuje spoluprácu.“ Projekt, ktorého žiadateľom a príjemcom  finančného príspevku z ESF je Mestský úrad v Banskej Bystrici, bude ukončený 31.októbra 2008 a radnica naň prispela sumou 168 tis. slovenských korún.

Podľa vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ v Banskej Bystrici, Márie Filipovej, sa vďaka projektu „zvýši  kvalita sociálnej práce na komunálnej úrovni, rozvinie sa spolupráca , sieťovanie organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na území mesta, ale zároveň aj partnerská spolupráca medzi  mestami , ktoré sú zastúpené v projekte.“