Barack Obama je inšpiráciou aj pre lobistov

„Pre ilustráciu, aké dôležité je podporovať registráciu každého druhu, sa stačí len pozrieť na stratégiu Baracka Obamu pre registrovanie voličov, ktorá viedla k takému jasnému výsledku. [..] Teraz je čas, aby Komisia nasledovala Obamov príklad a namiesto rečí prispela peniazmi na kampaň za svoj zámer a povzbudila [lobistov] k registrovaniu sa,“ tvrdí Lyn Trytsman-Gray, prezident lobistického združenia SEAP (Society and European Affairs Professionals). Jeho slová zazneli na konferencii o etike v lobingu, ktorá sa uskutočnila 5. novembra v Bruseli.

Od júna sa do dnešného dňa do dobrovoľného registra lobistov zapísalo len 513 organizácií. Bez ohľadu na to, ktorý z odhadov počtu reprezentantov záujmov sa vezme do úvahy, číslo 513 predstavuje slabý výsledok. Pre ilustráciu, administratíva komisára Siima Kallasa v minulosti uvádzala, že v kruhoch európskych inštitúcií v Bruseli sa pohybuje cca 15 tis. lobistov.  

Kristian Schmidt, zástupca riaditeľa kabinetu komisára Kallasa, v tejto súvislosti upozorňuje, že diskusie o podieli 500 organizácií v rámci 15 tis. jednotlivcov nemá výpovednú hodnotu. Súčasne dodáva, že počet doteraz registrovaných organizácií je „veľmi dobrým začiatkom,“ no EÚ má v tomto smere pred sebou i tak „veľa domácich úloh.“

Na druhej strane, na neefektivitu princípu dobrovoľnosti čoraz viac upozorňujú mimovládne organizácie, ktoré sa venujú otázkam transparentnosti. Pridávajú sa k nim občianski aktivisti, ale i mnohé spotrebiteľské organizácie. Uplynulý týždeň predstavili spoločný návrh povinného systému registrácie, ktorý by podľa nich mal nahradiť „chybný model.“ Podľa nich, súčasný mechanizmus registrácie je „slabý a neistý.“

Do úvahy pripadá aj myšlienka vytvorenia spoločného registra lobistov všetkých európskych inštitúcií. Na druhej strane, mnohí pozorovatelia a lídri sú skeptickí:

  • Pesimistom je napríklad poslanec Ingo Friedrich (EPP-ED, DE), ktorý bol spravodajcom k návrhu na vytvorenie dobrovoľného registračného systému: „Nie som presvedčený, že budeme niekedy mať spoločný register, keďže myšlienky a ciele Parlamentu a Komisie sú príliš rozdielne. Nie je žiadny náznak, že by mala Rada záujem o spoločný register.“
  • Tom Spencer, hosťujúci profesor verejnej správy na Brunel University, vidí problém skôr v načasovaní: „Neočakávajte, že v tomto citlivom volebnom období sa tri inštitúcie spoja.

Európska komisia sa zatiaľ zdráha oficiálne hodnotiť efektivitu a výsledky systému dobrovoľnej registrácie reprezentantov záujmov a záujmových skupín, ktorý spustila v júni 2008 (EurActiv 23/06/08). S odôvodnením, že počas prvého roka bude projekt bežať len v „pilotnej fáze,“ navrhuje počkať s hodnotením minimálne do konca najbližšieho leta.