Bratislavská výstava v Bruseli

Krátka správa

Od 14. do 18. apríla 2008 sa v Bruseli v priestoroch Výboru regiónov uskutoční výstava prezentujúca 56 regiónov Vyšehradských krajín, t.j. Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Výstavu organizuje Bratislavsky samosprávny kraj v spolupráci so slovenskou delegáciou vo Výbore regiónov. Záštitu nad výstavou prevzal prezident Výboru regiónov Luc Van den Brande.

Výstava pod názvom Regióny V4 a ich sídelné mestá je základnou informáciou o spolupráci regiónov stredoeurópskych krajín združených vo Vyšehradskej skupine (V4).  Názov tejto skupiny vznikol podľa severomaďarského mestečka Višegrad, v ktorom sa 15. februára 1991 stretli prezidenti Československa (Václav Havel), Maďarska (Arpád Göncz) a Poľska (Lech Walesa). Na tomto stretnutí podpísali Deklaráciu o úzkej spolupráci týchto troch (dnes štyroch) krajín na ceste k európskej integrácii.

Keď boli vo všetkých krajinách V4 ustanovene vyššie územne celky ako samosprávne koncipované regióny s vlastnými volenými zastupiteľskými orgánmi, bolo iba otázkou času, kedy vznikne iniciatíva za ich vzájomné prepojenie v duchu spolupráce štátov, ktorých sú súčasťou. Stalo sa tak v poľskom Krakove 11. októbra 2004, kde vzniklo Fórum regiónov V4. Výstava a s ňou spojená publikácia bola prvýkrát prezentovaná na 2. regionálnom fóre krajín V4, ktoré organizoval v roku 2005 Bratislavsky samosprávny kraj.

Výstava ma putovný charakter a po úspešnom absolvovaní svojho turné v mnohých regiónoch krajín V4 začne svoju prezentáciu aj mimo regiónov vyšehradských krajín. Symbolicky, premiéru bude mať v „hlavnom meste Európy“, v Bruseli.

Pri príležitosti výstavy sa 17. apríla 2008 v budove Výboru regiónov v Bruseli na rue Belliard 99–101 uskutoční aj slávnostná recepcia. Autorom výstavy a publikácie je Ladislav Snopko.