Brusel otvára debatu o verejnom prístupe k dokumentom EÚ

Pozadie:

18. apríla 2007 bol prijatý plán, podľa ktorého najneskôr do 15. júla 2007 budú uzavreté verejné konzultácie o implementácii nariadenia z roku 2001 o verejnom prístupe k dokumentom EÚ. Verejnosť je pozvaná vyjadriť sa k spôsobu informovania a k pravidlám prístupu ku komunitárnym dokumentom a informáciám týkajúcim sa životného prostredia. Je potrebné nájsť „vhodnú rovnováhu medzi transparentnosťou a ochranou osobných údajov, obchodným záujmom a princípom efektívneho spravovania dokumentov.“

Otázky:

EÚ bola v posledných rokoch kritizovaná za značný nedostatok transparentnosti. Zelená kniha a verejné konzultácie sú najnovšie kroky v rámci snahy uplatňovať Európsku iniciatívu transparentnosti, ktorá bola odštartovaná v novembri 2005 podpredsedom Komisie Siimom Kallasom. Iniciatíva rovnako zahŕňa predchádzajúcu Zelenú knihu a konzultácie o verejnom registri reprezentantov záujmov a lobistických skupín.

Európsky parlament už v apríli 2006 prijal svoje odporúčania, ako zlepšiť prístup k dokumentom. Správa prijatá Parlamentom predpokladá účasť verejnosti a jej prístup k záležitostiam justície a životného prostredia.

Európskemu parlamentu bolo v roku 2006 doručených približne 2000 žiadostí o prístup k dokumentom, z toho viac ako v 80% prípadov bol prístup schválený. Pre porovnanie, Komisia schválila prístup k dokumentom len v približne 66% žiadostí.

Iniciatíva transparentnosti ako celok v sebe obsahuje striktnejšie pravidlá pre lobistické inštitúcie, hlbšie preskúmanie štrukturálnych fondov a vylepšenie pravidiel pre verejné konzultácie.

Pozície:

Komisia okomentovala tieto aktivity ako „ďalší krok k väčšej otvorenosti.“ Podpredsedníčka Komisie zodpovedná za inštitucionálne vzťahy a komunikáciu Margot Wallström povedala: „Sme zaviazaní k vysokým štandardom transparentnosti v rozhodovacom procese EÚ. Prístup k dokumentom je dôležitým právom občanov. Týmito verejnými konzultáciami začíname diskusiu, ako to najlepšie uskutočniť.“

Oznámenie Komisie však nebolo pozitívne prijaté všetkými. „Strážny pes“ Statewatch, organizácia zaoberajúca sa občianskymi slobodami, vzniesla voči Komisii dve sťažnosti u Európskeho ombudsmana. Organizácia tvrdí, že exekutíva EÚ „zlyhala v prevádzkovaní vhodného verejného registra dokumentov [a že] len časť dokumentov, ktoré vydáva, sú do neho zahrnuté – Komisia v roku 2006 zlyhala v zostavení výročnej správy o prístupe k dokumentom za rok 2005.“ Žiadna z týchto dvoch námietok nie je zohľadnená v nariadení, ktoré je tým pádom „zlé.“ Tony Bunyan, riaditeľ Statewatch, povedal: „Európska komisia nestojí nad právom, ale je jej strážcom zodpovedným za zabezpečenie jeho implementácie… Otvorený, transparentný a zodpovedný rozhodovací proces je podstatou akéhokoľvek demokratického systému. Tajnosť je jeho nepriateľom a spôsobuje nedôveru, cynizmus a apatiu medzi občanmi. Zároveň uzatvára myseľ politikov“

Nasledovné kroky:

  • Verejné konzultácie: očakáva sa, že budú uzavreté do 15. júla 2007.
  • Správa o výsledkoch verejných konzultácií: september 2007.
  • Pripomienky a návrhy k Regulácii: október 2007.