Brusel sa zameria na výzvy regiónov a miest

Open Days, regióny, Výbor regiónov, regionálny rozvoj

Krátka správa: 

„Regióny a mestá vo svete výziev“ je témou Dní otvorených dverí 2008 (známe aj ako európsky týždeň miest a regiónov – Open Days), ktorú spoločne vyhlásili 24. apríla 2008 komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner a nový predseda Výboru regiónov EÚ Luc Van den Brande.

Šiesty ročník Európskeho týždňa regiónov a miest sa koná už tradične na jeseň v Bruseli (od 6. do 9. októbra 2008).  Úšasť na podujatí avizuje 217 regiónov a miest z 32 krajín, pričom účastníci sa očakávajú z mnohých ďalších krajín. Program týždňa regiónov bude napĺňať 120 podujatí priamo v Bruseli a okolo 250 podujatí na miestnej úrovni v Európe. Regióny sú združené v 22 konglomerovaných skupinách.

Komisárka Hübner uveidla: „Teraz sme v období úvah, keď diskutujeme o budúcich prioritách kohéznej politiky: o jej rozsahu, vplyve a spôsobe, akým sa čo možno najlepšie môže prispôsobiť novým výzvam“. Očakáva do plánovacieho procesu väčšie zapojenie regiónov práve v čase, keď myšlienky Komisie začínajú nadpbúdať konkrétnejšiu podobu. (Komisia spustila prípravy novej kohéznej politiky vlani na jeseň a s prvými konkrétnymi námetmi plánuje predstúpiť na jar 2009).

Podľa Luca Van den Brandeho sú „Open Days“ pevnou súčasťou kalendára EÚ ako fórum pre subjekty z verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v oblasti regionálnej politiky. „Pre regióny a mestá je príležitosťou, aby sa podelili o svoje úspechy a myšlienky, zdôraznili svoj záväzok vytvárať udržateľné pracovné miesta a podporovať rast a svoju vôľu spolupracovať v boji proti zmene klímy a čeliť ďalším veľkým výzvam. Na týchto bruselských 2 km2 nenájdete všetky odpovede – Európu musíme budovať v partnerstve.“ 

Semináre a diskusie v rámci DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ 2008 budú zamerané na štyri témy:

  • inovačné regióny: podpora výskumu, technologického rozvoja a inovácií,
  • udržateľný rozvoj: regionálne odpovede na zmenu klímy,
  • spolupráca a vytváranie sietí: výmena osvedčených postupov v oblasti regionálneho rozvoja,
  • pohľad do budúcnosti: európska kohézna politika pre zajtrajšok.

Októbrový týždeň regiónov pritiahne do Bruselu viac než 5 000 regionálnych a miestnych expertov, najviac partnerov sa zaregistrovalo z Francúzska, Talianska, Španielska, Spojeného kráľovstva  a Poľska. Účasť prisľúbili aj Čína, Rusko, Brazília a Srbsko. Dni sú príležitosťou aj pre súkromné spoločnosti, finančné inštitúcie a mimovládne organizácie. Aj tento rok sa spoluorganizuje „Investors Café“.

Očakáva sa, že Komisia prijme významnú zelenú knihu o územnej súdržnosti tesne pred konaním dní otvorených dverí regiónov a miest. 


Oficiálna stránka Open Days 2008 je tu