Budapešť – hlavné mesto inovácií

Európsky inštitút technológie bude sídliť v Budapešti, rozhodli o tom ministri pre vzdelávanie. Včera (18.6.) na medzivládnej konferencii padlo jednomyseľné rozhodnutie.

Budapešť mala k víťazstvu blízko už v máji, vtedy však rozhodnutie vetovalo Poľsko. Wroclaw pokladalo za lepšieho kandidáta. Po mesiac dlhých rokovaniach však Warszawa ustúpila. Slovinský minister, ktorého krajina predsedá EÚ, sa zasadil o uplatnenie dohody lídrov EÚ z roku 2003, ktorá hovorí, že sídla nových európskych inštitúcií sa majú umiestňovať v nových členských krajinách, predovšetkým v tých, v ktorých ešte nesídli žiadna z agentúr EÚ.

O sídlo EIT malo záujem päť kandidátov:

  • Budapešť (Maďarsko),
  • Wroclaw (Poľsko),
  • Sant Cugat del Valles (Španielsko),
  • Jena (Nemecko),
  • Viedeň – Bratislava (Rakúsko, Slovensko).

Budapešť bola jasným favoritom od začiatku. Poľsko už hostí Frontex, agentúru EÚ pre ochranu hraníc, a ostatné mestá sa nenachádzajú v nových členských krajinách. Výnimkou je samozrejme Bratislava, ktorá spoločne kandidovala s Viedňou. Mojca Kučler Dolinar, slovinská ministerka pre vyššie vzdelávanie, vedu a technológie, povedala, že snaha neúspešných kandidátov sa bude zohľadňovať pri ďalších súťažiach o sídla orgánov Spoločenstva.

Poľsko sa práva veta vzdalo bez nároku na protislužbu. Uviedli to diplomatické zdroje, ktoré dodali, že poľská loby bola silná až do konečného hlasovania. Slovinská ministerka neskrývala radosť: „Som naozaj potešená, že sme boli schopní prijať rozhodnutie, pretože každý deň bez sídla EIT je premárneným dňom.“ Dodala, že výber sídla bol posledným krokom, po ktorom teraz môže začať spustenie Inštitútu v čo najskoršom termíne.

Najbližšie sa bude rozhodovať o sídle Výkonnej rady EIT. Komisia predstavila neoficiálne nominácie uplynulý týždeň. Konečný termín pre uzatvorenie výberu kandidátov je naplánovaný na začiatok júla. Nariadenie o EIT hovorí, že Výkonná rada EIT musí po svojom ustanovení zriadiť do 18 mesiacov prvé tri Poznatkové a inovatívne spoločenstvá (KICs). Každé z nich spojí univerzitné katedry, súkromné firmy a výskumné organizácie do istej formy integrovaného partnerstva. Cieľom je podpora vzdelávania a inovácií v interdisciplinárnych strategických oblastiach: klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energie a informačné a komunikačné technológie novej generácie.

Podľa Sirpa Simola z Turku Sience Park, ktorá navštívila Slovensko v rámci projektu Excelentná univerzita, má každá krajina možnosť rozvinúť inovačný potenciál, neplatia však jednotné recepty. "Súhlasím s tým, že nie každá krajina môže byť ako Fínsko. Nemá zmysel pokúšať sa kopírovať metódy bez ich prispôsobenia novým myšlienkam a miestnemu kontextu. Nesúhlasím však s tým, že trh je plný technológií. Stále je mnoho priestoru pre nové inovácie, nové produkty a nové služby. V skutočnosti sa priestor stále rozširuje", povedala v interview pre portál EurActiv.sk.