Bystrica: Lektormi manažmentu kultúry budú Francúzi

Krátka správa

Ivan Saktor, primátor Banskej Bystrice, navštívil partnerské francúzske mesto Saint Etienne. Práve tu bola oficiálne odštartovaná spolupráca  medzi tamojšou l´Ecole Supérieure de Commerce (Vysokou školou obchodu) a Katedrou európskych kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied  UMB v Banskej Bystrici.

Medzinárodná spolupráca je založená na báze výučby ojedinelého predmetu, manažment kultúry, ktorý budú v Banskej Bystrici prednášať odborníci zo Saint Etienne. Saktor sa počas svojej návštevy vo Francúzsku  zúčastnil aj slávnostného ceremoniálu odovzdávania ocenenia Weiss Prize. Ide o vyhodnotenie najlepších študentských diplomových prác. Cenu už po tretí raz venujú svetoznáme čokoládovne Weiss.

Primátor Banskej Bystrice bol počas svoje návštevy v partnerskom Saint Etienne prítomný aj pri tvorbe plánu vzájomných výmenných kultúrnych podujatí na rok 2008. Zároveň bola  podpísaná Deklarácia o spolupráci medzi oboma partnerskými mestami a to nielen vo fáze kandidatúry oboch miest na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013.