ČR: Pasy s biometrickými znakmi

Krátka správa

Dnes uplynul prvý týždeň vydávania nových cestovných dokladov v Českej republike. Presne jednu minútu po polnoci z 31. augusta na 1. septembra spustili systém pre zber žiadostí o pasy, v ktorých sa nachádza elektronický čip, do ktorého je možné vkladať biometrické znaky. Podľa hovorkyne českého ministerstva vnútra Radky Kovářovej bola prvou žiadateľkou o nový typ cestovného pasu žena, ktorá žiadosť podala o 7.03 na obecnom úrade v Tanvalde. Prijímanie žiadostí a vydávanie cestovných dokladov totiž v ČR na rozdiel od Slovenska nemajú na starosti úradovne polície, ale mestské úrady a obecné úrady v tzv. obciach s rozšírenou pôsobnosťou.

Už 10 dní pred spustením nového systému prestali úrady prijímať žiadosti na vydávanie starých typov dokladov. Dôvodom bola príprava nového informačného systému tak, aby sa nič z toho starého nestratilo. „V priebehu týchto desiatich dní sa uskutočnilo veľa testov, ktoré mali za cieľ odhaliť a následne odstrániť nejaké technické problémy, ak by sa boli vyskytli,“ hovorí R. Kovářová. „Nič také sa však až do spustenia systému do plnej prevádzky nestalo,“ dodáva. Podľa najaktuálnejších informácií nemuseli riešiť žiadne problémy nového informačného systému ani počas prvého týždňa plnej prevádzky a prijímanie žiadostí o nové cestovné pasy sa uskutočňuje bez problémov. „V každom prípade je neustále v pohotovosti niekoľko realizačných tímov, ak by nejaké problémy vznikli,“ upozorňuje hovorkyňa MV ČR.

V prvej fáze projektu vkladajú v Česku do čipov v pasoch zatiaľ len jeden biometrický znak – elektronickú podobu tváre. V podstate ide o nahradenie doterajšej fotografie, lenže jej elektronická podoba umožňuje oveľa vyššiu kvalitu a predovšetkým bezpečnosť vložených údajov. Spustený systém je v súlade s celosvetovým trendom i nariadeniami Európskej únie. Takmer rok sa vyberal poskytovateľ služby vydávania takýchto dokladov a zmluvu s ním uzavreli v decembri 2005. Súčasťou prípravy boli aj testy elektronickej časti pasov v Taliansku s Nemecku, posilnenie kapacity telekomunikačných liniek MV ČR, vyškolenie všetkých zainteresovaných pracovníkov mestských a obecných úradov a inštalovanie špeciálnych fotokabín na týchto úradoch.