Možnosti bezplatného prístupu na internet

Poznáte možnosti bezplatného pripojenia na internet? zdroj: www.creativecommons.org

Krátka správa

Rozširovanie prístupu k internetu bude jednou z priorít realizácie operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Z európskych zdrojov chce vláda prostredníctvom OPIS podporiť aj vytváranie bezplatných prístupových bodov k internetu. Už vďaka schváleným projektom sa v súčasnosti realizuje projekt pripájania regionálnych a miestnych verejných knižníc, v ktorých vznikne vždy niekoľko prístupových bodov k internetu, riešením tzv. tenkých klientov.

Prešovský samosprávny kraj koncom prvého polroka 2006 nainštaloval internetové terminály (infokiosky) v 11. mestách a obciach. Spolu 24 infokioskov je umiestnených na verejne prístupných miestach a sú k dispozícii pre širokú verejnosť. Môžu ich využívať obyvatelia Prešova, Bardejova, Humenného, Sniny, Spišského Podhradia, Hanušoviec nad Topľou, Kežmarku, Sabinova, Štrby, Kapušan a Lendaku. 

Občania však nemôžu navštíviť akúkoľvek stránku, ale len tie, ktoré sú povolené. V súčasnosti je vytipovaných približne 30 internetových stránok, napríklad stránka príslušného mesta či obce, PSK, obchodného registra, vlády, prezidenta, telefónne zoznamy, cestovné poriadky, mapy či portály špecializujúce sa na ponuku práce. Inštalovanie internetových infokioskov bolo hradené z peňazí z európskych fondov.

Nitriansky samosprávny kraj zasa v tom istom čase sprevádzkoval 23 infokioskov v 8 mestách a obciach kraja. Obyvatelia a návštevníci Diakoviec, Hurbanova, Kolárova, Nesvád, Nových Zámkov, Šale, Topoľčian a Zlatých Moraviec majú možnosť na verejne prístupných miestach získať bezplatne informácie o meste, obci, regióne i celej Slovenskej republike, vyhľadať si spojenie vlakom, autobusom alebo autom, pozerať si ponuky práce alebo čítať v regionálnych médiách. Kiosky umožňujú zaslanie e-mailu, audio e-mailu a video-emailu na ľubovoľnú adresu a čítanie pošty z najznámejších poštových serverov. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. 

V druhej polovici roka vznikali a postupne sú ešte stále budované infokiosky aj v Bratislavskom  a čiastočne i v Trnavskom kraji. V priestoroch Únie nevidiacich a slabozrakých, v budove starej škôlky v Žiary nad Hronom dokonca vzniklo prístupové miesto k internetu pre nevidiacich. Pred vstupom  do budovy mestského úradu v Žiline je infokiosk prístupný 24 hodín denne. Môžete sa tam dostať na mestské stránky www.zilina.sk,  na stránky inštitúcií v meste, polície, na zoznam firiem v meste a okolí, vlakové a autobusové spojenia, SOPK, atď. Taktiež na stránky vlády SR, ministerstiev, ich inštitúcií, na stránky všetkých krajských miest a ich inštitúcií a stránky samosprávnych krajov. 

O bezplatných prístupových miestach k internetu informuje na svojej stránke aj Telekomunikačný úrad SR, preto ktorýkoľvek subjekt (verejný či súkromný) môže informáciu o takejto službe elektronicky poslať hovorcovi úradu Romanovi Vavrovi, do subjektu správy treba napísať Internet zdarma.