EHMK 2013: Martin berie kandidatúru vážne

Krátka správa

Pre martinské mestské zastupiteľstvo je kandidatúra na titul Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2013 vážnou výzvou. Preto pred časom zriadilo odbornú komisiu pre kandidatúru Mesta Martin na tento titul. Jej predseda Peter Cabadaj nám povedal, že programy a podujatia roka 2013 budú vychádzať z troch základných ideových a symbolických zdrojov a pilierov, ktoré sú vyjadrené v ich názvoch: Via Magna (Martin ako križovatka ciest slovenskej i európskej kultúry), Turčiansky Svätý Martin (Martin ako mesto európskej kresťanskej tradície), M´ art  in… (Martin ako centrum moderného európskeho umenia).

„Na podporu kandidatúry Martina sa už v tomto roku konali (a ešte budú konať) viaceré významné podujatia, ktoré v základných ideových líniách odrážajú koncepciu programovej časti projektu. Za všetky aktivity spomeniem (v chronologickom časovom poradí) Martinskú literárnu jar, Dni Mesta Martin, 300. výročie Onódskeho snemu, Dni Milana Hodžu, divadelný festival Dotyky a spojenia, Sochu v meste III., 144. Martinské matičné slávnosti, Martinské westernové dni, Scénickú žatvu či Dni svätého Martina,“ hovorí P. Cabadaj.

Už dávnejšie sa k projektu kandidatúry Martina prihlásili Matica slovenská, ako aj Slovenská národná knižnica, všetky kultúrne, vedecké a vzdelávacie organizácie, pôsobiace na teritóriu mesta a v jeho bezprostrednom okolí. „So žiadosťou o podporné stanoviská sme oslovili aj významné osobnosti turčianskeho pôvodu, ktoré žijú na iných miestach Slovenska alebo v zahraničí,“ dopĺňa P. Cabadaj. Aktívne sa do projektu kandidatúry Martina zapoja partnerské európske mestá z Nemecka (Gotha), Holandska (Hoogeveen), Poľska (Kalisz), Maďarska (Békešská Čaba), Srbska (Báčsky Petrovec), Ruska  Železnodorožnyj) a Českej  republiky (Jičín, Karviná).

V prípade postupu Martina do II. kola sa podľa Cabadaj črtá zaujímavá spolupráca s európskymi mestami a obcami, ktorých názov vychádza zo svätomartinskej tradície (Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Španielsko).

Projekt je už k dispozícii komisiám mestského zastupiteľstva. Vo štvrtok 27. 9. sa o ňom bude hovoriť na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Martine a bude to v priamom prenose vysielať TV Turiec. Členovia komisie bližšie predstavia projekt aj prostredníctvom pravidelnej diskusnej relácie TV Turiec (18. 9.). Samozrejme, definitívna verzia projektu bude zverejnená na príslušných mestských webových stránkach.

K prehĺbeniu verejného záujmu o projekt kandidatúry, vrátane medializácie, by mal prispieť i veľký podporný Koncert pre Martin, ktorý sa uskutoční na Divadelnom námestí v piatok 21. 9. od 14.00 h. Vystúpia na ňom všeobecne známe skupiny, speváci, herci a humoristi s priamymi väzbami na Martin či Turiec. Ešte predtým budú na rôznych priestranstvách (ulice Martina, bližšie i vzdialenejšie okolie, cestné komunikácie) nainštalované propagačné bilbordy a iné tlačoviny.