EHMK: Logo Banskej Bystrice

Podľa autora loga Mgr.art Patrika Ševčíka: “Z vizuálneho hľadiska pripomína štylizovanú detskú figúrku, ktorá v perspektívnom zobrazení stvárňuje pohyb – vykročenie smerom k ľuďom, pohyb v rôznych dimenziách kultúrneho i historického priestoru. Cieľom farebnosti bolo vyjadriť detskú hravosť“. V logu kandidatúry je použitých 5 farieb, z toho 3 základné a 2 miešané farby.

Autor loga Mgr.art Patrik Ševčík po ukončení pedagogického štúdia výtvarnej výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pokračoval v štúdiu Voľného výtvarného umenia na Katedre grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici. V tom období absolvoval študijný pobyt v Ateliéri multimédií (prof. Wieczorek) na Akademii Sztuk Pieknych vo Varšave. Štúdium na AU úspešne ukončil v roku 2006 titulom Magister umení. Za diplomovú prácu dostal Cenu rektora a Cenu dekana AU.Mgr.art Patrik Ševčík momentálne pokračuje v štúdiu Voľného výtvarného umenia ako interný doktorand na Katedre grafiky FVU AU v Banskej Bystrici. Už počas štúdií umenia autor vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti sú jeho diela prezentované na medzinárodnej výstave v slovinskom Maribore.

Podľa Patrika Ševčíka: „Zverejnenie hviezdičkového loga je signálom vstupu do finálnej fázy kandidatúry Banskej Bystrice na titul Európske hlavné mesto kultúry a v prípade  úspechu bude sprevádzať projekt až do roku 2013“.