EK hrozí Bulharsku a Rumunsku sankciami

Pozadie

Na Bulharsko a Rumunsko sa uplatňujú špeciálne mechanizmy monitoringu (tzv. Mechanizmus spolupráce a verifikácie) pre oblasti justičnej reformy a boja proti korupcii. Pripravila ich Komisia ako odpoveď na obavy, že tieto dve krajiny vstúpili do EÚ priskoro. Bulharsko aj Rumunsko vypracovali v spolupráci s občianskou spoločnosťou Akčné plány, súbory opatrení, ktoré chcú prijať v týchto oblastiach.

Komisia zvrejenila pre obe krajiny priebežné správy hodnotiace doterajší pokrok a koherenciu Akčných plánov.

Otázky

Obe krajiny dostali pol roka (kým Komisia nezverejní záverečnú správu) na to, aby zintenzívnili svoje úsilie v oblasti boja proti korupcii a organizovaného zločinu, inak im hrozia sankcie v podobe odstavenia poľnohospodárskych fondov a fondov pre zaostávajúce regióny. Právo zastaviť platby má Komisia kedykoľvek do konca roka 2009.

  • Rumunsko

„V kľúčových oblastiach ako je boj proti korupcii na vysokých miestach, neboli zatiaľ dosiahnuté uspokojivé výsledky, hovorí priebežná správa Komisie o Rumunsku.

Niektoré z prípadov korupcie sa týkajú ôsmych bývalých alebo úradujúcich ministrov. V decembri 2007 rezignoval pre obvinenia z korupcie rumunský minister spravodlivosti Tudor Chiuariu.

V posledných šiestich mesiacoch bolo niekoľko prípadov, ktoré sa týkajú aj bývalých členov vlády, zo súdov vrátených na prokuratúru z dôvodu procedurálnych chýb, všíma si správa EK.

Správa Komisie kritizuje aj legislatívne zmeny, na základe ktorých bude napríklad zakázané odpočúvanie telefónov bez informovania subjektu a sprenevera sumy nižšej než 9 miliónov eur klasifikovaná ako menej závažný trestný čin.

  • Bulharsko

V podobnom tóne sa nesie aj správa o situácii v Bulharsku, ktorá na dôvažok zdôrazňuje, že boj proti organizovanému zločinu napreduje pomaly. Od roku 2000 boli bulharské úrady schopné uzavrieť len jeden prípad organizovaného zločinu s prepojením na vysoké miesta a polovica z otvorených prípadov je len vo vyšetrovacom štádiu. Správa sa zmieňuje špeciálne o probléme s nájomnými vraždami.  

V oblasti boja proti uplátkarstvu Komisa Sofii odporúča venovať pozornosť tiež korupcii na lokálnej úrovni a v sektoroch zdravotníctva a školstva.

Bulharský premiér Sergei Stanishev označil správu za férovú a prisľúbil do stanoveného termínu nápravu. Podobne reagovali na zistenia Komisie aj rumunské oficiálne miesta.

Pozície

Hovorca Komise Mark Gray okomentoval situáciu: „Ak mám použiť športovú analógiu mali sme slabý prvý polčas, no očakávame, že to bude lepšie v druhom. Nechceme ale žiadny nadstavený čas ani penalty.“

Ďalšie kroky

Komisa opätovne zhodnotí situáciu v oboch krajinách v júli 2008.