Elektronických služieb verejnej správy je v Európe stále viac

Krátka správa

Konzultačná a poradenská firma Capgemini zverejnila výsledky štúdie o rozvoji e-government v Európe, ktorú vypracovala pre Európsku komisiu. Jej výsledky dokazujú, že úroveň elektronických služieb verejnej správy sa zvyšuje a “dvojcestné” služby (teda také, ktoré umožňujú obojstrannú komunikáciu) sa stávajú bežnou normou. Takmer polovica Európanov dnes môže aspoň nejaké úradné záležitosti vybaviť prostredníctvom internetu. Rýchlejší rast počtu i kvality on-line služieb pritom zaznamenávajú nové členské štáty EÚ, čo však vyplýva aj z nízkej “štartovacej” úrovne. Na prvom mieste je podľa správy Rakúsko, nasledované Maltou a Švédskom spolu s Estónskom.

Šéf problematiky e-government v Capgemini Graham Colclough hovorí: “Rozvoj e-government je v Európe evidentný. Ale zďaleka sa v tejto oblasti neurobilo dosť. Elektronizácia verejnej správy je pritom významná pre zvyšovanie digitálnej gramotnosti a to má zasa vplyv na našu ekonomiku. Teraz treba vychovávať a vzdelávať užívateľov pre takéto služby a rozvíjať ich tak, aby práve shopní užívatelia boli ich stredobodom. Mimoriadne príjemné je vidieť niektoré nové členské štáty EÚ, ktoré dosahujú výrazný pokrok.”

Podľa európskej komisárky pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingovej práve “elektronické služby sú hlavným modelom pre verejnú správu v Európskej únii. Navyše ich rozvoj má priamy ekonomický dopad. Ten na obdobie do roku 2010 odhadujeme na 166 miliárd eur. Preto realizujeme Akčný plán i2010 eGovernment. Dúfam, že členské štáty splnia svoj záväzok, ktorý prijali pri prijímaní tohto plánu. Je to dôležitejšie, ako kedykoľvek doteraz.”

Na začiatku tohto storočia sa Európska komisia zamerala na rozvoj elektronických služieb verejnej správy (prístup k týmto službám prostredníctvom internetu). Vlády členských krajín sa už do tohto procesu plne zapojili a dnes pred nimi stojí nová úloha: budovať elektronické služby zamerané na potreby užívateľov.

Podľa úrovne prepracovanosť, dokonalosti a prístupnosti služieb je podľa štúdie najlepšou európskou krajinou Rakúsko. Jeho „Platforma eGovernment“ je prvotriednym príkladom optimalizácie verejných elektronických služieb a poskytuje takmer 100% úradných úkonov v elektronickej podobe. Malta zasa zaznamenala v priebehu jedného roka najvýraznejší pokrok, aký bol kedy zazanemaný, ktorý sa prejavil jej posunom zo 16. na 2. miesto. Z nových členských krajín stojí za zmienku Estónsko, ktoré bolo vlani 8. dnes sa delí so Švédskom o 3. miesto. Maďarsko za z 23. posunulo na 14. a Slovinsko z 15. na 7. miesto. Slovensko skončilo v hodnotení katastrofálne: za ním sa umiestnilo už iba Lotyšsko.

Jednou z priorít európskeho Akčného plánu i2010 eGovernment je „premeniť efektívne elektronické služby verejnej správy na realitu“. Ďalšie vydanie tejto štúdie sa zameria na hodnotenie práve tohto cieľa. Navyše bude doplnené o hodnotenie využívania „ponuky“ verejnej správy a jej reforiem, ktoré by mali zvýšiť pozitívny vplyv realizácie Akčného plánu i2010 eGovernment.