EurActiv.sk otvára sekciu Verejná správa

Krátka správa

Internetový portál EurActiv.sk opäť otvoril obsahovú sekciu Verejná správa. Sekcia monitoruje európske trendy v oblasti výkonu verejnej správy, na európskej, cez národnú a regionálnu, až po miestnu úroveň.

Mimoriadna pozornosť je venovaná novým fenoménom, ako napríklad možnosti využívania informačných a komunikačných technológií pre zefektívnenie výkonu verejnej správy a jej priblíženie občanovi. Sekcia sa venuje aj mnohým ďalším súvisiacim problémom – transparentnosť a korupcia, „priblíženie“ verejnej správy občanom, vzťah medzi súkromným a verejným sektorom a podobne.

Sekcia Verejná správa bola opäť otvorená s podporou spoločnosti  CSC Computer Sciences s. r.o.. Computer Sciences Corporation (CSC) je jednou z vedúcich globálnych spoločností poskytujúcich služby v oblasti informačných technológií, s klientmi vo verejnom i súkromnom sektore.

O spolupráci s EurActiv.sk hovorí Ing. Miroslav Mikulčík, generálny riaditeľ CSC Computer Sciences, s.r.o.: „Nad partnerstvom s portálom EurActiv sme dlho neváhali, nakoľko je nielen prehľadným a efektívnym nástrojom a zdrojom relevantných informácií z aktuálneho diania v Európe, ale taktiež nám, ako poskytovateľovi inovatívnych riešení, poskytuje priestor na prezentáciu najnovších trendov tak v oblasti informačných technologií ako i celospoločenských problematík a to tak v celosvetovom kontexte ako i v súvislosti s potrebami lokálneho trhu.“

S reakciami, nápadmi, prípadne ponukami na obsahovú spoluprácu, môžete kontaktovať koordinátora sekcie.