Eurofondy: Samosprávy žiadajú schvaľovať len projektové zámery

Krátka správa

V rámci pripomienkového konania k operačným programom prezentovalo Združenie miesta obcí Slovenska (ZMOS) zásadnú pripomienku, ktorej zapracovanie by malo výrazne uľahčiť život samosprávam. Ide o to, aby schvaľovacie komisie posudzovali a navrhovali na schválenie len projektové zámery, nie hotové projekty. „Dôvodom je šetrenie významných finančných prostriedkov, ktorých samosprávy nemajú nazvyš a v terajšom programovom období ich zbytočne vynaložili stotisíce, ba až milión,“ hovorí výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.

Predovšetkým v regionálnom operačnom programe sa v uplynulých dvoch rokoch mnohým obciam a mestám stalo, že predložili projekty, ktoré v konečnom dôsledku neboli schválené. Často pritom bol dôvodom len nedostatok finančných prostriedkov. „Lenže vypracovanie kompletného projektu stojí rádovo stotisíce korún, ktoré tým pádom samosprávy tak povediac vyhodili do vzduchu,“ vysvetľuje M. Muška. „A to si mnohé nemôžu dovoliť.“ Vedenie ZMOS sa obáva, že táto skúsenosť mnohé samosprávy odradí od podávania žiadostí o grant zo štrukturálnych fondov. Vopred tak prídu o šancu získať finančné prostriedky na potrebné rozvojové aktivity.

ZMOS preto zaslal spracovateľom operačných programov návrh, aby predkladatelia predkladali len podrobnejšie záväzné projektové zámery. Ak by tie boli schválené, tak ešte pred podpísaním zmluvy by boli predkladatelia povinní ich dopracovať do finálnej podoby projektu, aby spĺňal všetky formálne a obsahové pravidlá.

V tejto chvíli však ZMOS nepozná reakciu vlády, resp. jednotlivých ministerstiev. Definitívne by táto otázka mala byť vyriešená v priebehu schvaľovania návrhov operačných programov vo vláde.