Europoslanci spreneverili 100 mil. eur

Foto: waɪ.tiː / flickr

V službách niektorých európskych poslancov pracujú údajne ich najbližší rodinní príslušníci, ktorí do Štrasburgu a Bruselu obrazne povedané ani raz nezablúdili. Na zozname „pomocníkov“ uvádzajú niektorí dokonca aj neexistujúce firmy. Odhalili to audítori Európskeho parlamentu.

Obvinenia sú závažné. EUbusiness uvádza, že spreneverená finančná čiastka sa približuje k hodnote 100 mil. eur. V skúmanom období 2004 – 2006 tak odišli na súkromné účty prostriedky, ktoré predstavujú 2/3 celkového ročného rozpočtu na poslaneckých asistentov.

Na verejnosť sa z audítorskej správy dostali len neoficiálne informácie. Administratíva EP označila dokument, ktorý vypracoval audítor Robert Galvin, za dôverný, uvádza EuropeanVoice. Do správy môžu nahliadnuť len poslanci, ktorí sú členmi Výboru EP pre kontrolu rozpočtu.

OLAF, Európsky úrad pre boj s korupciou, už požiadal Parlament o poskytnutie audítorskej správy. Šéf OLAF-u, Franz-Josef Brüner, dostal upozornenie a podnet od britského europoslanca Chrisa Daviesa (ALDE).

Pobúrení sú viacerí členovia Výboru EP pre kontrolu rozpočtu. Mnohí po nahliadnutí do správy konštatovali, že ak sa preukáže poslancom vina, musia byť potrestaní. Davies zašiel zrejme najďalej, keď kritizoval dôverný charakter správy.

Netransparentnosť rozpočtu a platieb je v bruselskom prostredí všeobecným problémom. Dvor audítorov vydal v novembri 2007 správu o finančných operáciách EÚ v roku 2006. Podľa nej audítorské požiadavky nesplnilo až 80% hospodárenia s rozpočtom Spoločenstva. Iba 40% priamych poľnohospodárskych platieb Komisie bolo úplne transparentných. Audítori jej vyčítali, že nemalá časť poľnohospodárskych prostriedkov šla napríklad na kontá železničných spoločností, jazdeckých a chovateľských klubov koní, golfových klubov, mestských rád a iných podobných inštitúcií. (EurActiv 14/11/07).